Zdravotnícki experti sa stretli s cieľom poraziť rakovinu

514773_hlavni spikri a panelisti globsec podujatie_21 nov 2023 676x451.jpg

23.11.2023 (SITA.sk) – Región strednej Európy a Pobaltia zaostáva za západnou Európou v možnostiach liečby onkologických ochorení.

Kľúčoví zdravotnícki experti, odborníci, politickí predstavitelia a analytici sa stretli na medzinárodnom podujatí v Prahe, aby sa spoločne venovali regionálnym rozdielom v starostlivosti o onkologických pacientov. Zároveň pod vedením spoločnosti The Economist Impact odštartovali aj prvý komplexný prieskum o mnohopočetnom myelóme v krajinách strednej Európy a Pobaltia.

Na podujatí, ktoré zorganizoval GLOBSEC, sa diskutovalo o najnovších pokrokoch a stratégiách stanovených v Európskom pláne na boj proti rakovine, s cieľom riešiť výzvy a príležitosti v oblasti starostlivosti o onkologických pacientov. Osobitná pozornosť sa venovala medzerám v starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom medzi krajinami strednej Európy, Pobaltia a západnej Európy.

„Jedným z hlavných míľnikov Európskeho plánu na boj proti rakovine, na ktorý vyčlenila Európska komisia viac ako 4 miliardy eur, je zlepšiť kvalitu starostlivosti o onkologických pacientov, prístup k inovatívnej liečbe a podporiť vývoj nových terapií. Oblasť rakoviny krvi, konkrétne mnohopočetného myelómu, môže byť dobrým príkladom a zároveň zaujímavou pilotnou oblasťou aj pre ostatné onkologické diagnózy na to, ako úspešne uchopiť celú problematiku onkologickej starostlivosti úspešne do rúk a dosiahnuť pozitívne výsledky v relatívne krátkom čase,“ vysvetlil profesor Róbert Babeľa, prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.

„Kým výdavky na zdravotnú starostlivosť v strednej a východnej Európe v pomere k HDP a na jedného obyvateľa zostávajú výrazne nižšie v porovnaní s krajinami západnej Európy, celkové výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP boli aj v roku 2019 nižšie ako priemer EÚ, ktorý bol 9,9%.”[1]

Healthcare Readiness Index (HRI) GLOBSECu tieto dáta len potvrdzuje a v celkovej pripravenosti zdravotníctva na budúce výzvy radí región strednej Európy a Pobaltia až za širšiu skupinu krajín pozostávajúcu z EÚ, Nórska a Veľkej Británie. „Predstavením tohto aktualizovaného indexu chce GLOBSEC prispieť k prebiehajúcim diskusiám o odolnosti zdravotnej starostlivosti a podporiť spoločné úsilie v boji proti rakovine,“ odhalil nové dáta analytik Martin Smatana, jeden z autorov GLOBSEC HRI Indexu.

Mnohopočetný myelóm sa týka čoraz mladšej generácie. V roku 2020 bolo v Európe diagnostikovaných viac ako 50 900 ľudí s mnohopočetným myelómom.[2] Región strednej Európy a Pobaltia však v prístupe k novým liečebným postupom pre mnohopočetný myelóm zaostáva za západnou Európou[3]. Nedostatočná aktualizácia klinických odporúčaní pre liečbu tohto ochorenia v jednotlivých krajinách znamená, že v nich majú pacienti obmedzené možnosti liečby.

Hoci sa za posledné dve desaťročia v oblasti liečby mnohopočetného myelómu uskutočnilo viac ako 3 000 klinických štúdií, len v 6 % z nich sa zúčastnili pacienti zo strednej a východnej Európy.[4] Problémy spojené s klinickými skúšaniami v tomto regióne zahŕňajú neefektívne procesy registrácie klinických štúdií, nedostatok odborne školeného personálu, obmedzený prístup aj k štandardnej liečbe, či nejednotné poskytovanie starostlivosti, čo napokon bráni v ich realizácii.

Taktiež sú časté oneskorenia v diagnostike. Viac ako polovica pacientov v stredoeurópskom a pobaltskom regióne má v čase stanovenia diagnózy závažnejšie príznaky a komplikácie (56 % pacientov trpí ochorením kostí, zatiaľ čo 51 % pacientov má anémiu), o čo väčšiu záťaž to predstavuje nielen pre nich, ale aj pre celý zdravotnícky systém.[5]

V priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov sa preto uskutoční rozsiahla regionálna štúdia, ktorej nezávislý prieskum bude realizovať tím analytikov zo spoločnosti The Economist Impact, s cieľom identifikovať možnosti riešenia rozdielov medzi európskymi krajinami v starostlivosti o pacientov s rakovinou. Tento rozsiahly analytický prehľad poskytne hlbšie a podrobnejšie informácie o stave tohto ochorenia v regióne strednej Európy a Pobaltia. „Na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacientov s myelómom a jej výsledkov v regióne je potrebná celková revízia onkologickej starostlivosti, vrátane zlepšenia prístupu k včasnej diagnostike, autológnej transplantácii kmeňových buniek a inovatívnym terapiám všeobecne,“ hovorí Gerard Dunleavy, vedúci konzultant z Economist Impact.

Hlas miestnych pacientov s mnohopočetným myelómom zaznel už začiatkom tohto roka v krátkom dokumentárnom filme s názvom „Môj myelóm: pripravení na kroky vpred”. Analytický prístup k tejto problematike je jeho pokračovaním, ako aj výzvou pre všetky zainteresované strany v oblasti zdravotníctva.

Mira Armour, spoluzakladateľka a CEO spoločnosti MijelomCRO: „Naším poslaním je, aby mal každý pacient v našom regióne pocit istoty, aby bolo o neho dobre postarané a aby mal včas prístup k najmodernejšej starostlivosti. To je to, čo ma poháňa každú minútu môjho pracovného dňa. A som si istá, že to dokážeme.“

VIAC INFORMÁCIÍ NA:
https://www.globsec.org/what-we-do/events/eus-beating-cancer-plan-closing-gap-cancer-care-ce-baltics.

[1] At a turning point: Healthcare systems in Central and Eastern Europe; AmCham EU. December 2022. Available at: https://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/at_a_turning_point_healthcare_systems_in_central_and_eastern_europe_0.pdf

[2] Cancer Today Population factsheets: Europe Region, Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/35-Multiple-myeloma-fact-sheet.pdf, last assessed on February 2023.

[3] Coriu D, Dytfeld D, Niepel D, et al. Real‑world multiple myeloma management practice patterns and outcomes in selected Central and Eastern European countries. Pol Arch Intern Med. 2018 Sep 28;128(9):500-511.

4 Myeloma Patients Europe. Addressing access barriers to myeloma clinical trials in Central and Eastern Europe. November 2022. Available from: https://www.mpeurope.org/wp-content/uploads/2023/01/CEE-Access-report.pdf

[5] Coriu D, Dytfeld D, Niepel D, et al. Real‑world multiple myeloma management practice patterns and outcomes in selected Central and Eastern European countries. Pol Arch Intern Med. 2018 Sep 28;128(9):500-511.

Informačný servis

Viac k témam: GLOBSEC, Onkologické ochorenia, PR
Zdroj: SITA.sk – Zdravotnícki experti sa stretli s cieľom poraziť rakovinu © SITA Všetky práva vyhradené.

23. novembra 2023