Výsledky celoslovenského prieskumu sú alarmujúce, LGBT ľudia zažili diskrimináciu aj útok

363693_gay 676x438.jpeg

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Najviac LGBT ľudí zažilo nepríjemné skúsenosti na verejnosti, potom nasleduje školské prostredie, problémy pre svoju sexuálnu orientáciu majú aj na pracovisku.

Vyplýva to z výsledkov celoslovenského LGBT prieskumu 2017, ktoré v stredu na tlačovej besede predstavila Iniciatíva Inakosť. Prieskum sa zameral na základné ľudské práva s dôrazom na skúsenosti s diskrimináciou, násilím a obťažovaním. Podľa iniciatívy sú výsledky alarmujúce.

Život a problémy LGBT ľudí

Cieľom prieskumu bolo zmapovať život a problémy LGBT ľudí a získať čo najviac informácií, ktoré by umožnili lepšie porozumenie tomu, ako LGBT ľudia na Slovensku vnímajú svoju situáciu.

„Na Slovensku máme dlhodobo problém s nedostatkom dát o LGBT ľuďoch. Vieme, že informácie o sexuálnej orientácii sa nezbierajú, ani zo strany štátu či verejných inštitúcií sa nikdy nekonal takýto výskum, preto sme sa my rozhodli uskutočniť celoslovenský LGBT prieskum. Vychádzali sme z prieskumu, ktorý robila Agentúra Európskej únie pre základné práva a chceli sme do toho zapojiť viac ľudí z komunity, aby ich hlas bol väčší, reprezentatívnejší,“ povedal výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka od augusta do októbra 2017.

Polovica z nich zažila nepríjemnú skúsenosť

,,Snažili sme sa zachytiť v dotazníku čo najviac oblastí života LGBT ľudí, čo možno niektorých respondentov vzhľadom na dĺžku dotazníka mohlo odradiť, ale napriek tomu sú získané dáta užitočné a zároveň alarmujúce. Až polovica respondentov zažila nepríjemnú skúsenosť a 40 % diskrimináciu v súvislosti s tým, že sú LGBT, „ uviedol Andrej Kuruc, ktorý bol spoluautor dotazníka s Janou Jablonickou Zezulovou.

Odporúčame:
Slováci by mali tento rok zarobiť viac, nízka nezamestnanosť nahráva platom

Spresnil, že ,,až dve tretiny (58,9 %) opýtaných bolo subjektom vyhrážok, nadávok alebo žartov preto, že sú LGBT. Jedna štvrtina (23 %) sa cítila sociálne izolovaná vo svojom živote pre svoju orientáciu, kým jedna štvrtina (19,5 %) sa cítila nevítaná na mieste bohoslužby alebo v náboženskej organizácii a v 19 % bola ohrozovaná alebo fyzicky napadnutá, 12,3 percenta účastníkov prieskumu bolo sexuálne obťažovaných. Čo sa týka transrodových ľudí, tí zažívali nepríjemné skúsenosti vo vyššej miere ako LGB ľudia, najviac (75 %) ich zažilo transrodových mužov.“

Z prieskumu tiež vyplýva, že predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoranciu LGBT ľudí na Slovensku považuje za najzávažnejší problém 81,9 percenta respondentov. Možnosť uzavrieť životné (registrované) partnerstvo párov rovnakého pohlavia podporuje až 96,8 percenta opýtaných. Keď ide o vyjadrenia nenávisti a averzie na Slovensku voči LGBT ľuďom považuje za rozšírené 75 percent účastníkov prieskumu.

Pomoc a podpora politikov

,,Väčšej akceptácii v spoločnosti by podľa LGBT ľudí pomohla otvorená podpora politikov, ktorí nie sú LGBT, známych osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT identite či prijatie zákona – právnej úpravy uznania párov rovnakého pohlavia. Podľa výsledkov výskumu, veľmi by pomohli aj školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o rozmanitosti z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. Výsledky prieskumu Iniciatíva Inakosť plánuje využiť pri práci s LGBT komunitou,“ doplnil Kuruc.

Podľa Macka celoslovenský LGBT prieskum 2017 je ,,prelomovým a doteraz najväčší prieskum mapujúci život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka sme oslovili minimálne 30 000 ľudí. Celkovo sa do neho zapojilo 2 088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia a žijú na Slovensku“.

Odporúčame:
Najväčšiu nostalgiu za životom pred rokom 1989 majú starší ľudia a voliči Smeru-SD

Z hľadiska sexuálnej orientácie sa na prieskume zúčastnilo najviac gejov – 1 214 a najmenej transrodových ľudí – 173 . Najviac respondentov bolo vo vekovej kategórii od 18 do 34 rokov (67,6 %), 18,8 % bolo zastúpených ľudí z vekovej kategórie od 35 do 44 rokov. Najmenej bolo zastúpených ľudí od 45 rokov. Najväčšie zastúpenie z krajov má v odpovediach Bratislavský kraj s podielom až 43,9 %, ostatné kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6-9 %).

Prieskum uskutočnili s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Čiastkové výsledky prieskumu sú postupne uverejňované na webovej stránke .

Viac k témam: diskriminácia, LGBT, prieskum
Zdroj: Webnoviny.sk – Výsledky celoslovenského prieskumu sú alarmujúce, LGBT ľudia zažili diskrimináciu aj útok © SITA Všetky práva vyhradené.

16. mája 2018