Výbor UNICEF pobúril zákrok úradníkov v prípade prváka Marca

V súvislosti s traumou, ktorú prežil Marco, ako aj jeho spolužiaci, Slovenský výbor pre UNICEF vyjadruje jednoznačné obavy o ďalšie prosperovanie všetkých zainteresovaných detí – priamych účastníkov nepatričného zásahu.BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský výbor pre UNICEF vyjadruje pobúrenie a zhrozenie nad zákrokom úradníkov na základnej škole v súvislosti s prípadom maloletého Marca.

„Vykonaný zásah považujeme za nevhodný – bol v ostrom rozpore s viacerými článkami Dohovoru o právach dieťaťa. Hodnotíme ako absolútne neprípustné a neetické pristúpiť k odobratiu dieťaťa zo starostlivosti starej matky spôsobom, ktorý je absolútne neľudský, popiera právo na zaobchádzanie v súlade s najlepším záujmom dieťaťa, nerešpektuje jeho právo byť vypočuté, vyjadriť svoj názor, právo na dôstojné zaobchádzanie či právo na život v harmonickom rodinnom prostredí,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura.

Odporúčame:

V prípade Marca, ktorý pobúril Slovensko, porušili vyhlášku

Video: Úradníci vydesili prvákov, Marca vyviedli z triedy

V posledných mesiacoch to nie je jediné porušenie práv detí

V súvislosti s traumou, ktorú prežil Marco, ako aj jeho spolužiaci, výbor zároveň vyjadruje jednoznačné obavy o ďalšie prosperovanie všetkých zainteresovaných detí – priamych účastníkov nepatričného zásahu. „Žiaľ, v posledných mesiacoch to nie je jediné porušenie práv detí tými, ktorí sú zodpovední a aj platení za to, aby práva detí na Slovensku neboli porušované,“ píše sa ďalej s tým, že výbor vyzýva kompetentných, aby okamžite zabezpečili nápravu a prijali účinné opatrenia tak, aby deti na Slovensku netrpeli a boli šťastné.

O prípad sedemročného Marca, ktorého v piatok 13. mája na základe rozhodnutia súdu prišiel do školy v obci Brehy v okrese Žarnovica zobrať vyšší súdny úradník v sprievode sociálnej pracovníčky a chlapcovej matky, sa zaujímal minister sociálnych vecí Ján Richter aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Podľa nich bol výkon súdneho rozhodnutia neadekvátny, neakceptovateľný a neprofesionálny. Podľa prezidenta Andreja Kisku musí byť v prípade vyvodená konkrétna zodpovednosť a spôsob, akým chlapca vzali zo školy, sa podľa hlavy štátu už nesmie nikdy opakovať. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra.

Matka maloletého Marca G. podala na Okresný súd Žiar nad Hronom návrh na vydanie predbežného opatrenia. V návrhu žiadala, aby súd nariadil jej matke, starej matke Marca, ktorá sa o dieťa starala, aby jej ho vydala. V decembri 2015 oznámila matka dieťaťa svojej mame, že si dieťa zoberie do Švajčiarska, kde má prechodný pobyt, zabezpečenú stálu prácu aj byt a chlapec má zabezpečenú povinnú školskú dochádzku. Po tom, čo sa stará matka o tom dozvedela, podala návrh na vydanie predbežného opatrenia o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, v konečnom rozhodnutí Krajského súdu v Banskej Bystrici však bola neúspešná.

Vo veci starostlivosti o maloletého Marca súdy zatiaľ definitívne nerozhodli

Keďže neexistovalo žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by matku akýmkoľvek spôsobom zbavovalo rodičovských práv, 14. apríla vydal sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom rozhodnutie, ktorým nariadil starej mame, aby Marca vydala jeho matke. Na základe predbežného opatrenia sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom poveril vyššieho súdneho úradníka, aby zabezpečil odovzdanie dieťaťa matke.

Na základe vydaného poverenia sa 13. mája v priestoroch základnej školy v obci Brehy realizoval výkon rozhodnutia za prítomnosti vyššieho súdneho úradníka, pracovníčky oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri výkone bola prítomná matka maloletého a počas výkonu bola privolaná riaditeľka základnej školy. Vyšší súdny úradník nepredpokladal podľa informácií z doterajších konaní, že syn nebude ochotný odísť s matkou.

Vo veci starostlivosti o maloletého Marca súdy zatiaľ definitívne nerozhodli.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

20. mája 2016