VšZP darovala použité vozíky a chodúľky

„Dajme použitým zdravotníckym pomôckam ďalšiu šancu slúžiť svojmu účelu“ – iniciatíva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. tentoraz pomohla 8 zdravotníckym  zariadeniam a zariadeniam sociálnych služieb v Bratislavskom kraji.

Takmer 100 invalidných vozíkov a chodúľok im odovzdal tento týždeň riaditeľ Krajskej pobočky VšZP v Bratislave MUDr. Pavol Martanovič.
Ide o plne funkčné zdravotnícke pomôcky repasované autorizovaným servisom, ktoré sú určené na dlhodobé používanie a ešte neuplynula minimálna doba ich užívania definovaná výrobcom. „V zariadeniach, kde sú starší či imobilní občania sú tieto zdravotnícke pomôcky nenahraditeľnou súčasťou ich vybavenia a pomáhajú skvalitniť starostlivosť o  klientov, čo potvrdzujú aj naše opakované skúsenosti s touto aktivitou z minulosti“ – hovorí MUDr. Pavol Martanovič.

Časť zdravotníckych pomôcok VšZP venovala UNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o.
„76% pacientov našej nemocnice tvoria poistenci VšZP. Preto oceňujeme jej snahu bezodplatne vrátiť funkčné zdravotnícke pomôcky do systému tak, aby slúžili ďalším pacientom“ – hovorí generálny riaditeľ JUDr. Michal Tinák.

„Samospráva víta každú príležitosť pomôcť svojim občanom, najmä ak ide o ľudí v dôchodkovom veku alebo ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Darované zdravotnícke pomôcky pomôžu najmä obyvateľom tunajšieho Domova sociálnych služieb, za čo Všeobecnej zdravotnej poisťovni veľmi pekne ďakujeme“ – hovorí starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor.

„Staráme sa o 27 obyvateľov, ktorých vekový priemer je 92 rokov. Invalidné vozíky nie sú lacná záležitosť, isto si viete predstaviť, akí sme vďační za takúto pomoc“ – hovorí Renáta Kubáň, riaditeľka ďalšieho zariadenia – Betánia Bratislava, n.o.

Po Bratislavskom kraji plánuje VšZP darovať ešte v tomto roku použité zdravotnícke pomôcky aj v ďalších krajoch Slovenska.

29.9. 2016

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. septembra 2016