VSS Košice vyhlasuje na tri mesiace generálny pardon

Ako generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha uviedol, majú vyše 6000 prípadov, keď je subjekt pripojený na verejný vodovod, ale nie je legálne napojený na kanalizáciu.KOŠICE 15. marca (WebNoviny.sk) – Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice (VVS) sa zapojí do aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody a pripravila viacero akcií pre širokú verejnosť. Verejnosť si aj tento rok môže dať bezplatne skontrolovať kvalitu vody z vlastnej domovej studne. Zároveň vyhlasuje VVS na tri mesiace generálny pardon.

Zavádzajú Modrú linku

„Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice vyhlasuje na tri mesiace do 22. júna generálny pardon pre subjekty, ktoré sú napojené na vodovod a nie sú legálne napojené na kanalizáciu. Máme menné zoznamy konkrétnych ľudí a budeme ich oslovovať elektronicky alebo písomne s tým, že ak legalizujú svoje pripojenie, nedostanú pokutu,“ informoval generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha.

Doložil, že majú aj odberateľov vody, ktorí sa nelegálne pripájajú na vodovod. Doložil, že VVS súčasne uvádza do prevádzky Modrú linku dôvery, na ktorú môžu občania nahlásiť čiernych odberateľov pitnej vody ako aj producentov odpadov. Občania môžu využiť e-mail – dovera@vodarne.eu, alebo telefonické číslo 0903 595 333. Linka bude zatiaľ fungovať od 22. marca do júna a ak nebude zneužívaná a pomôže odhaľovať nezodpovedných jednotlivcov, VVS rozhodne o jej ďalšom využívaní.

Ako Hreha uviedol, majú vyše 6000 prípadov, keď je subjekt pripojený na verejný vodovod, ale nie je napojený na kanalizáciu. Priamo v Košiciach je 1304 takýchto prípadov. Uviedol, že v roku 2014 odhalili 377 domácnosti a 19 firiem, ktoré boli nelegálne pripojené, v minulom roku odhalili 176 prípadov. Za minulý rok uložili subjektom pokuty vo výške 41 000 eur, pričom najvyššia bola 10 000 eur, no nešlo o fyzickú, ale právnickú osobu. Doložil, že prípady čiernych napojení na kanalizáciu odhaľujú monitorovaním s pomocou technických prostriedkov a chcú túto činnosť zintenzívniť.

Najmenej kvalitná voda na východe je v okrese Trebišov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice bude robiť analýzy 22. marca v zákazníckych centrách závodov VVS, kde budú prijímať vzorky od ôsmej ráno do druhej popoludní. Záujemcovia môžu doniesť vzorku vody v čistej sklenenej, alebo PET fľaši s minimálnym obsahom 0,3 litra.

Ako uviedla Nataša Riganová, vedúca útvaru chemicko-technologických činnosti VVS, o tieto rozbory má široká verejnosť stále veľký záujem. Doložila, že na základe dosiaľ analyzovaných vzoriek sa ukazuje, že najmenej kvalitná voda s vysokým obsahom dusičnanov z individuálnych vodných zdrojov je na Zemplíne, pričom dlhoročne je najhoršia situácia v okrese Trebišov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice okrem toho pripravila v dňoch 22. a 23. marca deň otvorených dverí, v ktorých môže široká verejnosť prísť na prehliadku čistiarní odpadových vôd, chemických laboratórií, ale aj Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach aj s odborným výkladom.

Pre deti vodári pripravili časopisy Vodník a Vodníček, ktoré budú k dispozícii verejnosti v zákazníckych centrách. Vodárenská spoločnosť organizuje fotografickú súťaž pre deti základných škôl Tekuté zlato a zároveň pripravila pre školákov súťažnú prehliadku videoklipov na tému Voda – môj životný štýl. Výhercovia budú zverejnení 12. apríla.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

15. marca 2016