Všeobecná zdravotná poisťovňa musí zaplatiť pokutu 75000 eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa musí pokutu uhradiť do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia.
BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) potvrdil pokutu vo výške 75 tisíc eur pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Ako informovala hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová, VšZP musí pokutu uhradiť do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia.

Úrad vykonal vo zdravotnej poisťovni dohľad, predmetom ktorého bolo dodržiavanie povinnosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia pri uzatvorení zmluvy s poskytovateľom CPKSB, s.r.o. (Klinika Kostka). Konkrétne išlo o odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

KAUZA KOSTKA

„Výkonom dohľadu úrad zistil, že VšZP na základe zmluvného vzťahu uhrádzala z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia paušálnou cenou výkon CDT00 (Cielená dlhodobá terapia), ktorý obsahoval aj výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia,“ priblížila hovorkyňa. Spomínaný výkon poisťovňa zazmluvnila len s týmto poskytovateľom.

Na základe záverov dohľadu úrad v správnom konaní uložil poisťovni pokutu vo výške 75 tis. eur. Proti rozhodnutiu o uložení sankcie VšZP podala rozklad. Úrad v rámci druhého stupňa správneho konania však potvrdil sankciu v pôvodnej výške.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

31. augusta 2016