Vlani uhradili banky do Fondu ochrany vkladov 8,6 mil. eur

Kumulované zdroje na prípadné vyplácanie náhrad predstavovali ku koncu vlaňajška 245,3 mil. eur.BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Banky uhradili v minulom roku do Fondu ochrany vkladov ročné príspevky v celkovej výške 8,6 mil. eur. V roku 2014 to bolo pritom ešte 32,37 mil. eur.

Banky totiž vlani platili ročný príspevok do fondu vo výške 0,03 % z hodnoty chránených vkladov. V roku 2014 to bol ročný príspevok v celkovej výške 0,12 %. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy fondu, kumulované zdroje na prípadné vyplácanie náhrad predstavovali ku koncu vlaňajška 245,3 mil. eur. Vlastné finančné zdroje fondu ku koncu decembra v pomere k objemu chránených vkladov predstavovali ani nie jedno percento.

Odporúčame:

Rýchly rast vkladov nefinančných spoločností pokračoval

V roku 2015 objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol 53,89 mld. eur. Chránené vklady vzrástli medziročne o 11,87 mld. eur, a to hlavne pre rozšírenie základne chránených vkladov. Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavoval 74,26 % a ku koncu vlaňajška suma chránených vkladov predstavovala 40,02 mld. eur.

Banky platia príspevky do systému ochrany vkladov zo sumy krytých vkladov a stupňa rizika, zisteného Národnou bankou Slovenska. Fond určuje výšku ročného príspevku pre banky najneskôr do 1. apríla kalendárneho roka, najmenej vo výške 0,01 % zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke.

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu určuje pravidlá pre riešenie krízových situácií vybraných finančných inštitúcií. Fond zabezpečuje správu peňažných prostriedkov národného fondu, do ktorého prispievajú okrem iného aj banky. V roku 2015 vybrané inštitúcie uhradili ročný príspevok do národného fondu v celkovej výške 33,51 mil. eur.

Ku koncu roka 2015 bolo účastníkmi systému ochrany vkladov celkovo 13 bánk. Aktuálne ani jedna pobočka zahraničnej banky nie je účastníkom systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, nakoľko od 30. decembra 2010 sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 tis. eur. Zároveň to znamená, že vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

10. júla 2016