Toky v Tatrách a Pieninách sú po roku opäť plné pstruhov

Do tatranských vôd bolo vypustených viac ako 60-tisíc kusov násad pstruha potočného.POPRAD 14. mája (WebNoviny.sk) – Drobné vodné toky v Tatranskom národnom parku (TANAP) a Pieninskom národnom parku (PIENAP) sú zarybnené. Pracovníci Strediska genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu opätovne po roku vypustili do tatranských vôd viac ako 60-tisíc kusov násad pstruha potočného.

Ako informovala Lenka Burdová, koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAPu, robia tak každoročne, predovšetkým kvôli udržaniu populácie pôvodného druhu potočných rýb, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti. Ďalším dôvodom je aj z roka na rok narastajúci počet vydier, bocianov a volaviek na území oboch národných parkov, pre ktoré sú ryby súčasťou ich potravy.

„Ryby v tatranských vodách majú dostatok prirodzenej potravy, ale počas života sa dostávajú s prívalovou vodou aj do nižších polôh povodia Oravy, Váhu, Popradu a Dunajca. Takže ulovené ryby v týchto rybárskych revíroch veľmi často začali svoju životnú púť práve v tatranských prameňoch, kde prežili svoje ranné detstvo,“ uviedol Peter Kriššák, vedúci Strediska genofondu rýb Východná. Prvé pstruhy potočné boli vypustené do vôd tatranských tokov na Orave a potom postupne v ďalších deviatich lokalitách ochranných obvodov od Podbanského až po Tatranskú Javorinu a Červený Kláštor.

V Stredisku genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu chovajú násady piatich druhov rýb, a to pstruha potočného, pstruha dúhového, lipňa tymiánového, sivoňa potočného a hlavátky poddunajskej. Každoročne približne dve tretiny z novoodchovanej populácie všetkých druhov rýb použijú na zarybňovanie drobných vodných tokov v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku.

Časť z nich sa podľa Burdovej predá záujemcom v podobe násad na zarybňovanie lovných revírov a rybníkov mimo oboch národných parkov. Pstruh potočný a pstruh dúhový sa chová v rybníkoch Strediska genofondu rýb vo Východnej aj na konzumný predaj.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. mája 2016