Systém triedeného zberu odpadu v obciach je neúčinný, konštatuje Najvyšší kontrolný úrad

384983_thinkstockphotos 683564288 676x451.jpg

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) – Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) ukázali, že cieľ vytriediť 60 percent odpadu do roku 2020 je ohrozený, najmä pre neúčinný systém triedeného zberu v obciach, chýbajúcu evidenciu, ale najmä pre chýbajúcu informovanosť verejnosti.

Ako informoval hovorca NKÚ, kontrola tiež poukázala na nízku účinnosť opatrení prijatých rezortom životného prostredia. Ako nedostatočná sa ukázala aj kontrolná funkcia štátu a správne vykazovanie údajov zo strany obcí o komunálnom odpade.

Miestny poplatok za odpad sa neznižoval

„Fakt, že išlo o systémové chyby, poukazuje na absenciu akéhokoľvek kontrolného mechanizmu na overenie údajov uvádzaných vo výkazoch obcí zo strany štátu,“ konštatoval NKÚ s tým, že jednotný informačný systém pre celé odpadové hospodárstvo zatiaľ nefunguje a jeho zavedenie predpokladá rezort životného prostredia najskôr koncom roku 2020.

NKÚ zistil, že miestny poplatok za odpad sa neznižoval ani napriek tomu, že za triedený odpad už od polovice roka 2016 obce neplatia. Podiel triedeného odpadu mal rastúci trend u takmer 90 percent obcí, k zníženiu miestneho poplatku došlo len v štyroch prípadoch. Podľa NKÚ tak nie je splnená hlavná myšlienka zákona – „čím viac vytriediš, tým menej zaplatíš“.

Za závažnú chybu považuje úrad aj skutočnosť, že do súčasného obdobia neboli zo strany štátu vykonané takmer žiadne informačné kampane pre firmy, obce či občanov. Kontrola odhalila významné chyby vo vykazovaných údajoch o odpadoch až v tretine kontrolovaných obcí, čo negatívne ovplyvnilo výsledky triedenia aj na národnej úrovni. „Toto zistenie znamená, že sa v skutočnosti triedi viac odpadu, ako samosprávy štatisticky vykazujú,“ konštatoval NKÚ.

Zber bioodpadu nefunguje

Až tretina kontrolovaných obcí netriedi štyri z ôsmich povinných zložiek odpadu. Zber biologicky rozložiteľného odpadu prakticky nefunguje pre výnimky, ktoré ministerstvo v minulosti zaviedlo zo zákona.

Výsledkom je, že takmer polovica obcí nemá účinný systém triedenia odpadu. Väčšina obcí má podľa NKÚ triedený zber zabezpečený prostredníctvom externej spoločnosti, na ktorú prenáša celú agendu. NKÚ napriek tomu konštatoval, že takmer v polovici obcí je možné dosiahnuť ciele na rok 2020.

„K zvýšeniu podielu triedeného odpadu by preukázateľne prispelo najmä úplné a správne výkazníctvo obcí, zabezpečenie triedenia všetkých povinných zložiek odpadu všetkými obcami, vytvorenie správnej metodiky pre odhad vytriedeného zeleného odpadu,“ uzavrel NKÚ.

Cieľom EÚ je, aby sa v roku 2020 zrecyklovalo 50 percent odpadu, Slovensko sa zaviazalo vytriediť až 60 percent. V súčasnosti je miera recyklácie na Slovensku jedna z najhorších v EÚ, až dve tretiny odpadu končí na skládkach. Kontrolou bol preverený rezort životného prostredia ako tvorca odpadovej politiky, a 58 vybraných obcí, najmä väčších miest. Celkovo bolo preskúmané nakladenie s približne tretinou komunálneho odpadu na Slovensku.

Viac k témam: NKÚ Najvyšší kontrolný úrad, triedenie odpadu
Zdroj: Webnoviny.sk – Systém triedeného zberu odpadu v obciach je neúčinný, konštatuje Najvyšší kontrolný úrad © SITA Všetky práva vyhradené.

15. februára 2019