Svetový deň BOZP si všíma starších zamestnancov

BRATISLAVA 28. apríla (WBN/PR) – Populácia Európy starne. To sa plynule prenáša do pracovného života Európanov. Veková štruktúra zamestnancov sa výrazne mení, klesá počet zamestnancov v produktívnom veku a pribúdajú staršie ročníky. Vynárajú sa tak mnohé praktické otázky. Jednou z nich je, ako zaistiť týmto zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko. Odpoveď prináša štartujúca dvojročná kampaň pod záštitou Európskej komisie a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s holandským predsedníctvom EÚ s názvom: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Kampaň, ktorá je zameraná na udržateľnú prácu a bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách v kontexte starnúcej pracovnej sily, odštartovala 15. apríla v Bruseli. So svojimi riešeniami prichádza i k nám. Otázka bezpečnosti a vhodných podmienok na pracovisku pre vekovo starších zamestnancov neobchádza ani slovenské pracoviská. Kampaň má za cieľ podať pomocnú ruku nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom, ktorí častokrát nevedia, ako sa s novou situáciou popasovať.

„Je pozitívne, že v súčasnosti ľudia žijú dlhšie. Dôležité je, aby mali čo najdlhšie dobrý zdravotný stav a mohli naplno využiť možnosti, ktoré im dlhší život vytvára. Aj naša pracovná sila starne a je potrebné zaviesť určité zdravotné opatrenia, ktoré sprístupnia a uľahčia fungovanie týchto zamestnancov na pracovisku. Pracovníci rôznych vekových kategórií prinášajú firmám mnohé výhody a predovšetkým nenahraditeľné skúsenosti a prax. Prispôsobenie pravidiel bezpečnosti práce a prevencie pracovných úrazov je prínosné nielen pre pracovníkov, ale aj pre samotné podniky,“ hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

S poukázaním na zdravie zamestnancov

Kampaň sa sústredí na podniky verejné aj súkromné a potrebu podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života. Zdraví pracovníci sú produktívni a produktívni pracovníci sú základom každej efektívnej organizácie: ide o obojstranne výhodnú situáciu. Takto budú chrániť zdravie svojich pracovníkov až do dovŕšenia dôchodkového veku a aj po ňom a produktivitu svojich organizácií.

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie má hneď niekoľko cieľov:
• podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života;
• zdôrazňovať význam prevencie rizík počas celého pracovného života;
• pomáhať zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých a stredných podnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily;
• uľahčiť výmenu informácií a dobrej praxe.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

28. apríla 2016