Sťahovanie liekov spoločnosti Zentiva

Prebiehajúce preventívne sťahovanie liekov spoločnosti Zentiva zatiaľ nepreukázalo žiaden prípad zámeny liekov na Slovensku.

Hlavnou prioritou spoločnosti Zentiva je zabezpečiť maximálne efektívny priebeh preventívneho sťahovania liekov s cieľom zabezpečiť zdravie pacientov
Riziko zámeny tabliet priamo v blistroch je veľmi nepravdepodobné
Vyšetrovanie stále prebieha
Výroba v Zentive je plne v súlade s Európskymi štandardami správnej výrobnej praxe
Úzko spolupracujeme so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a s ďalšími zdravotníckymi partnermi

Spoločnosť Zentiva pokračuje v preventívnom sťahovaní 12 šarží celkom 7 liekov (Neurol 0,25; 0,5 a 1), Prednison 20 Léčiva, Pancreolan Forte, Azitrox 500, Endiex, Digoxin 0,250 Léčiva, Agen 5 ) zo slovenského trhu, ktoré začala 5. 9. 2016.

Dôvodom aktuálneho preventívneho sťahovania je nález dvoch blistrov (plátkov) lieku Neurol v škatuľkách označených ako liek Atram v Poľsku, ktoré boli vyrobené v pražskom závode Zentivy.

K dnešnému dňu neboli v žiadnej krajine identifikované žiadne ďalšie zamenené balenia vyrobené v pražskom závode. Riziko zámeny tabliet priamo v blistroch (plátkoch) je v každom prípade minimálne.

„Zdravie pacientov je našou najvyššou prioritou. Po takmer dvoch týždňoch, kedy preventívne sťahovanie prebieha, sme neidentifikovali žiadnu zámenu liekov na Slovensku ani v ďalších krajinách. Zámena tabliet priamo v blistroch je veľmi nepravdepodobná a sťahovanie liekov má preventívny charakter. Pacienti, ktorí majú lieky zo sťahovaných šarží, by ich v každom prípade mali vrátiť v lekárni,“ hovorí Beáta Kujanová, hovorkyňa spoločnosti Zentiva na Slovensku. „Predpokladáme, že sťahovanie liekov ukončíme v priebehu niekoľkých týždňov, „ doplnila Kujanová.

V Zentive je bezpečnosť liekov vždy na prvom mieste. Kontrola kvality prebieha na všetkých stupňov výroby liekov – vykonáva sa vstupná kontrola surovín, priebežná a medzioperačná kontrola polotovarov, priebežná výrobná a výstupná kontrola produktov. Výroba Zentivy spĺňa Európske štandardy správnej výrobnej praxe. Naše baliace linky sú vybavené špeciálnym kamerovým systémom, ktorý sleduje celý proces balenia a detekuje špecifickú veľkosť, tvar a farbu tabliet, čím zabraňuje zámene tabliet priamo v blistroch.

Úzko spolupracujeme so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a s ďalšími zdravotníckymi partnermi, ktorí boli informovaní, ako postupovať pri sťahovaní liekov a ako stiahnuté lieky následne vracať distribútorom.

Ako postupovať pri vrátení liekov

Pacienti získajú všetky informácie o tom, ako postupovať pri vracaní uvedených šarží liekov na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liekov www.sukl.sk a tiež na špeciálnej bezplatnej telefónnej linke výrobcu 02/32 33 75 75, ktorá je v prevádzke denne od 08.00 do 20.00 hod.

Pacienti, ktorí majú lieky zo sťahovaných výrobných šarží, by mali načaté aj nenačaté balenia vrátiť v lekárni, najlepšie v tej, v ktorej im bol liek vydaný. Lekáreň im vymení liek. Pokiaľ sa u pacientov v rámci užívania tohto lieku objavili akékoľvek nežiaduce účinky, bezodkladne ich majú nahlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv: +421-2-50 70 12 06, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára na: https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1. V prípade akýchkoľvek iných otázok či pochybností ohľadom liečby by sa pacienti mali obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.

Ide o nasledovné lieky a čísla šarží:

O spoločnosti Sanofi
Sanofi, vedúca spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti, skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Sanofi svoje aktivity realizuje prostredníctvom piatich obchodných jednotiek: Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia, všeobecné lekárstvo a rozvíjajúce sa trhy, Sanofi Genzyme a Merial. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a  New Yorku (NYSE: SNY).

O spoločnosti Zentiva
Zentiva, spoločnosť skupiny Sanofi, je popredná medzinárodná farmaceutická spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába a distribuuje cenovo dostupné generické lieky. Zentiva pôsobí vo viac ako 50 krajinách v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Centrála spoločnosti Zentiva a globálne centrum pre aktivity Skupiny Sanofi v oblasti generík sídli v Prahe. Zentiva zamestnáva celosvetovo 6 000 ľudí. Viac informácií na www.zentiva.sk.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

20. septembra 2016