Spoločnosť MILK-AGRO investuje do videokonferencií

BRATISLAVA 25. apríla (WBN/PR) – Organizácie všetkých veľkostí používajú videokonferencie častejšie a pre viac rôznych účelov. Správa IDC z roku 2014 konštatuje nárast využívania desktopových a mobilných video-nástrojov pre spoluprácu medzi firmami všetkých veľkostí – 44% opýtaných spoločností uviedlo, že v súčasnej dobe videokonferencie používajú, a ďalších 42% plánuje ich používanie v blízkej, či vzdialenejšej budúcnosti. Gigaom Research vo svojom reporte „Prečo sú videokonferencie kľúčové pre spoluprácu vo firmách (Why videoconferencing is critical to business collaboration) uvádza, že 87% vzdialených užívateľov zažíva pri používaní videokonferencií väčšie prepojenie so svojím tímom a firemnými procesmi.

Vďaka obrovskej úspore nákladov i času a optimalizácii nástrojov na spoluprácu popularita videokonferencií rastie aj na Slovensku. Svedčí o tom množstvo úspešných realizácií v rôznych segmentoch, najmä IT, finančníctve a školstve. Veľké videokonferenčné siete využívajú strategické rozvodné a energetické podniky, niektoré organizácie verejnej správy a videokomunikáciu integruje takmer každý zahraničný investor vo svojich slovenských prevádzkach.

Sú však aj oblasti, ktoré výhody videokomunikácie nepoznajú, alebo ju využívajú skôr výnimočne. Do týchto oblastí môžeme zaradiť spoločnosti z oblasti cestovného ruchu, právne / personálne agentúry a väčšinu retail značiek a sietí.

Jednou z prvých spoločností zo segmentu „food-retailerov“, ktorá sa rozhodla investíciou do videokonferencií zefektívniť komunikačné a rozhodovacie procesy je spoločnosť MILK-AGRO, spol. s.r.o. Prvotnou požiadavkou vedenia spoločnosti bolo videokonferenčné prepojenie najvzdialenejších predajní zo západného a stredného Slovenska, hlavne kvôli úspore času a nákladov súvisiacich s cestovaním na pravidelné mesačné porady do centrály v Prešove. Technologickým integrátorom je spoločnosť Contineo s.r.o., ktorá po úvodných analýzach požiadaviek a existujúcej infraštruktúry, v lete 2015 zrealizovala pilotný projekt. V rámci neho sa inštalovala technológia Polycom® RealPresence® Desktop do 8 vzdialených predajní a skupinový videokonferenčný systém Polycom® RealPresence® Group 500 do zasadačky v centrále spoločnosti v Prešove. V centrále bolo do videokonferencie integrované ozvučenie, TV a projekcia zdieľaných prezentácií cez dva projektory. Súčasťou pilotného projektu bolo aj videokonferenčné prepojenie veľkoobchodného skladu v Košiciach, kde je inštalovaný menší skupinový systém Polycom® RealPresence® Group 310.

Prepojenie všetkých uzlov videokonferenčnej siete je riešené prostredníctvom „cloud“ služby, ktorá zabezpečuje riadenie zdrojov servera a multi-bodovú komunikáciu. „V štandardnom režime počas pravidelných mesačných porád je možné v jednom čase prepojiť až 10 uzlov naraz. Zapojené prevádzky však bežne komunikujú medzi sebou, alebo s centrálou aj mimo veľkých“ porád vysvetľuje Ing. Miroslav Pavlenko, IT manažér spoločnosti MILK-AGRO. „Projekt pokračuje i v súčasnosti, vo februári 2016 sme technológie Polycom® RealPresence® Desktop rozšírili do ďalších 42 predajní. Každá novootvorená predajňa sa automaticky vybavuje videokonferenčnou technológiou. Cieľom je prepojenie všetkých predajní a organizovanie video-porád v menších okruhoch resp. podľa spádových oblastí.“

Základom obchodnej činnosti spoločnosti MILK-AGRO, spol. s.r.o. je výroba a predaj vlastných mliečnych výrobkov, spoločnosť však aj s ostatným sortimentom úspešne obchoduje nielen na tuzemskom, ale i zahraničnom trhu. Predajne najprv otvárala vo východnej časti Slovenska a postupne rozšírila svoje pôsobenie na celé Slovensko. V súčasnosti prevádzkuje výrobu v Sabinove, 3 veľkoobchodné sklady v Prešove, Košiciach a Sabinove a viac ako 180 maloobchodných a 80 autorizovaných predajní po mestách a obciach celého Slovenska.

Spoločnosť Contineo s.r.o. je dodávateľom a integrátorom videokonferenčných technológií od roku 1998, s viac 400 inštalovanými systémami je považovaná za lídra v tejto oblasti. Od roku 2001 je certifikovaným partnerom výrobcu Polycom, ako GOLD partner od roku 2010. S koncernom CISCO Systems realizuje projekty na báze technológií Cisco TelePresence / Unified Collaboration. Od roku 2016 je aj slovenským partnerom spoločnosti PEXIP, ktorá vyvíja a poskytuje unifikovanú komunikačnú platformu Infinity. Softvérová platforma Infinity v sebe spája silu virtualizácie serverov, distribuovaného konferenčného riešenia a web-komunikačných prostriedkov. U zákazníkov, ktorí používajú nástroje Skype for Business spoločnosti Microsoft, Contineo plní úlohu distribútora a technologického garanta pre audio/videokomunikačné aplikácie Polycom a PEXIP technológií.

Contineo zabezpečuje aj videokonferenčné spojenia a prezentácie formou prenájmov a cloud služieb. Od roku 2001 zrealizovala prostredníctvom videokonferencie veľký počet prezentácií, vzdelávacích kurzov či medzinárodných stretnutí. Prenášalo sa aj niekoľko operácií, chirurgických zákrokov, či súdnych pojednávaní.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

25. apríla 2016