Sociálna poisťovňa vypláca menej garančných dávok, výdavky na ne klesli o jeden milión eur

438267_re 676x451.jpg

4.9.2022 (Webnoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas prvého polroka tohto roka priemerne mesačne 30 osôb.

Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 397-tisíc eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 85 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky klesli o 1 milión eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až jún tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Viac k témam: Garančné dávky
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálna poisťovňa vypláca menej garančných dávok, výdavky na ne klesli o jeden milión eur © SITA Všetky práva vyhradené.

4. septembra 2022