ŠKODA štartuje projekt certifikácie servisov

BRATISLAVA 18. marca (WBN/PR) – ŠKODA AUTO pokračuje v zvyšovaní štandardov servisov svojich autorizovaných partnerov na Slovensku a spúšťa projekt Špecialista na opravy po nehode. Ten bude certifikovať servisy, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy v oblasti opravárenských postupov a vybavenia. Prvým certifikovaným partnerom značky ŠKODA na Slovensku a držiteľom certifikátu Špecialista na opravy po nehode je prešovská spoločnosť PO CAR. V tomto roku plánuje ŠKODA na Slovensku certifikovať ďalších 10 servisných partnerov s najvyššími štandardmi.

Ako ukázali výsledky projektu Fair Repair, z pohľadu bezpečnosti a kvality opravy je nevyhnutné striktne dodržiavať opravárenské postupy výrobcu. Nové ultramoderné technológie v nových modeloch automobilov navyše vyžadujú aj nové technológie a prístupy v servisoch. ŠKODA sa preto rozhodla nastaviť pre servisy, ktoré sa venujú opravám automobilov po nehode, prísne kvalitatívne parametre. Po ich splnení udelí automobilka na základe auditu servisnému partnerovi certifikát Špecialista na opravy po nehode. Ten bude zárukou, že vykonané opravy dosahujú najvyššiu možnú úroveň kvality a sú v súlade s požiadavkami výrobcu automobilov ŠKODA.

„Dnešné automobily obsahujú stále viac bezpečnostných a asistenčných systémov. Rovnako tak vo veľkej miere rastie aj podiel vysoko pevnostnej ocele pri ich konštrukcii. Je preto nesmierne dôležité, aby sa pri oprave takéhoto automobilu používali najnovšie postupy a technologické vybavenie. Nesprávne realizované opravy v neautorizovaných servisoch môžu mať dramatické dopady na bezpečnosť a zdravie pasažierov,“ hovorí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. „Projekt Špecialista na opravy po nehode podporí našu snahu o zvyšovanie kvality u našich servisných partnerov.“

Certifikát Špecialista na opravy po nehode nie je iba o technickom vybavení servisu. Naopak, zahŕňa komplexný súbor štandardov, ktoré musia partneri značky ŠKODA spĺňať. Či už hovoríme o architektúre klampiarskej dielne a lakovne, vrátane vyhradenia a označenia parkovacích plôch, osvetlenia a špičkového príjmu zákazníka do servisu, alebo o štandardoch vybavenia klampiarskej dielne a lakovne (lakovacie kabíny, odsávanie, vybavenie na štrukturálne opravy, atď.). S tým súvisí aj jednotná a jasne rozoznateľná vizuálna identita, vrátane vystavenia certifikátu po oprave.

Ďalším dôležitým kritériom pre udelenie certifikátu je najvyššia úroveň kvality procesov a služieb, vrátane technického aj netechnického tréningu zamestnancov, kontroly kvality či ochrany majetku zákazníka. Zákazníci sa môžu spoľahnúť aj na dôkladnú starostlivosť počas celého servisného procesu od zákazníckej linky, cez ŠKODA poistenie, zabezpečenie mobility až po vyčistenie automobilu pred aj po oprave.

Opravou automobilu u Špecialistu na opravy po nehode zákazník získa garanciu:

– dodržiavania výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov,
– transparentných cien servisných úkonov,
– urýchlenia likvidácie poistnej udalosti,
– skrátenia doby opravy automobilu,
– použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov,
– zachovania najvyššej možnej hodnoty automobilu.

Prvým partnerom značky ŠKODA na Slovensku, ktorý splnil vysoké kvalitatívne požiadavky automobilky a získal certifikát Špecialista na opravy po nehode, je prešovská spoločnosť PO CAR. „Je nevyhnutné, aby opravy po nehode vykonávali profesionálne vyškolení odborníci na špeciálne vybavenom pracovisku. Záleží nám na komforte a bezpečí našich zákazníkov, a preto projekt certifikácie nášho servisu vnímame veľmi prirodzene. Zároveň nás teší, že môžeme byť lídrami v poskytovaní špecializovaných servisných služieb zákazníkom značky ŠKODA na Slovensku,“ hovorí Jozef Berezný, riaditeľ spoločnosti PO CAR, s.r.o.

Začalo to projektom Fair Repair

ŠKODA AUTO predstavila v roku 2014 svoj projekt Fair Repair, ktorý konfrontoval odlišné prístupy k opravám automobilov po nehodách. Pod dohľadom nezávislého skúšobného inštitútu DEKRA uskutočnila ŠKODA AUTO test opravárenských postupov na nových automobiloch ŠKODA Octavia druhej generácie. Dva úplne nové a identické automobily boli opravené rozdielnymi postupmi po bočnom nárazovom teste v rýchlosti 30 km/h. Prvá Octavia, opravená v autorizovanom servise ŠKODA v súlade so štandardmi, vykazovala bezpečnostné charakteristiky nového automobilu aj pri opakovanom nárazovom teste v rýchlosti 50 km/h. Druhá, opravená v nemeckom laboratóriu KTI bez dodržania pokynov výrobcu, vykázala pri rovnakom opakovanom nárazovom teste výrazné zníženie bezpečnosti posádky.

Všetky informácie o projekte Fair Repair sú k dispozícii na: http://www.skoda-auto.sk/servis/originalne-dielce/fair-repair.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. marca 2016