Rozpočet verejnej správy na rok 2022 je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť realistický

462993_gettyimages 478680416 676x405.jpg

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Rozpočet verejnej správy na roky 2022 až 2024 schválený parlamentom hodnotí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na tento rok ako realistický.

Schválený rozpočet počíta v tomto roku s deficitom 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2023 predpokladá schodok vo výške 3,4 % HDP a v roku 2024 na úrovni 3,3 % HDP.

Chýbajú konkrétne opatrenia

„Pozitívne riziká pre rok 2022 však po zohľadnení aktuálneho vývoja absentujú. Náš odhad pre deficit sa po aktualizácii, najmä vplyvom zhoršeného priebehu pandémie, prakticky zvýšil na úroveň cieľa ministerstva financií zhruba 5,0 % HDP,“ konštatuje rada.

Podľa RRZ naďalej platí, že v rokoch 2023 a 2024 absentujú konkrétne a vierohodné opatrenia, ktoré by viedli k naplneniu vládou stanovených cieľov.

Podľa odhadu rady špecifikované opatrenia by viedli k zníženiu deficitu len na 3,9 % HDP v roku 2023 a 3,7 % HDP v roku 2024.

RRZ zvýšila odhad deficitu v roku 2021 na 7,0 % HDP na základe aktualizovaných predpokladov o vývoji verejných financií a dodatočne prijatých opatrení.

Nárast dlhu má byť mierne vyšší

Napríklad podpísanie kolektívnych zmlúv zvyšujúcich mzdy vo verejnej správe či zavedenie očkovacieho bonusu pre seniorov.

Zhoršenie odhadu salda sa premietlo aj do mierneho zvýšenia odhadovaného nárastu dlhu. Hrubý dlh by mal podľa RRZ na konci roku 2024 dosiahnuť 60,7 % HDP.

Podľa prognózy RRZ by rozpočet spolu so schválením dôchodkovej reformy podľa požiadaviek plánu obnovy mohol znížiť v súčasnosti vysoké riziko udržateľnosti, avšak len na hranicu medzi pásmom stredného a vysokého rizika, pričom úroveň ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti by bola vo výške 4,9 % HDP.

Rada poukazuje na to, že samotný rozpočet verejnej správy zhoršuje dlhodobú udržateľnosť o 0,5 % HDP.

Schvaľovanie je dané historicky

„V schválenom rozpočte nedošlo k významnej zmene predpokladaného konsolidačného úsilia,“ dodala vo svojom hodnotení rada.

Rada opakovane poukazuje na to, že súčasný legislatívny rámec schvaľovania rozpočtu v NR SR nie je z pohľadu predmetu a obsahu schvaľovaných dokumentov vyhovujúci.

„Schvaľovanie hotovostného štátneho rozpočtu NR SR na najbližší rok je dané historicky a už nepostačuje na zachytenie kľúčových sledovaných parametrov verejných financií a všetkých zmien vo verejných financiách v súlade s európskymi štandardmi definovanými metodikou ESA2010,“ uzavrela RRZ.

Viac k témam: Rozpočet verejnej správy, Verejné financie
Zdroj: Webnoviny.sk – Rozpočet verejnej správy na rok 2022 je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť realistický © SITA Všetky práva vyhradené.

4. januára 2022