Riziko chudoby na Slovensku mierne kleslo, ohrozené sú jednočlenné domácnosti s príjmom 360 eur

375912_bankrot peniaze 676x451.jpg

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Rizikom chudoby bolo podľa údajov zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017 ohrozených 12,4 % obyvateľov Slovenska, čo je približne 650 tisíc osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny pokles o 0,3 percentuálneho bodu. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek.

Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 310 eur na rok. Medziročne vzrástla o 139 eur. V prípade jednočlennej domácnosti predstavuje hranica rizika chudoby 360 eur na mesiac. Domácnosť jednotlivca s mesačným príjmom nižším ako je uvedená suma, sa nachádza v pásme ohrozenia rizikom chudoby.

Odporúčame:
Cezpoľní zarobia v Bratislave v priemere 1471 eur, čo je o 19 % viac ako pôvodní Bratislavčania

Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje postavenie na trhu práce. Najvyššie riziko chudoby zaznamenali u nezamestnaných (49,5 %). Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 1,5 percentuálneho bodu.

Domácnosti s tromi a viac deťmi

Najvyššie riziko chudoby podľa typu domácností evidujú štatistici v domácnostiach s tromi a viac závislými deťmi (35,4 %) a v neúplných domácnostiach, ktoré tvoria osamelí rodičia s najmenej jedným závislým dieťaťom (37,3 %).

Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast rizika chudoby najmä v skupine neúplných domácností s jedným a viac deťmi (o 3,7 percentuálneho bodu), ktoré patria k najohrozenejším typom domácností. Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov (19,9 %).

Odporúčame:
Výsledky celoslovenského prieskumu sú alarmujúce, LGBT ľudia zažili diskrimináciu aj útok

Regionálne rozdiely v oblasti príjmov na Slovensku sa podľa ŠÚ odrážajú aj v číslach o chudobe v jednotlivých krajoch, pri zohľadnení národnej hranice rizika chudoby. Najmenej ohrození rizikom chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja (4,6 % obyvateľstva). Pod úrovňou SR sú aj všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský kraj (9,8 %), Trenčiansky kraj (7,7 %) a Nitriansky kraj (12,1 %).

Východ Slovenska je na tom horšie

Regióny stredného, respektíve východného Slovenska sú na tom horšie, podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou je nad slovenským priemerom. Najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou je v Prešovskom a Košickom kraji (18,1 %, respektíve 15,5 %). Nad celonárodnou hranicou miery chudoby sú aj obyvatelia stredného Slovenska – Žilinského kraja (13,7 %) a Banskobystrického kraja (14,2 %).

V rámci medzinárodného porovnávania miery rizika chudoby treba podľa štatistikov upozorniť, že indikátor je pre jednotlivé krajiny počítaný vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby.

Odporúčame:
Počet poberateľov balíčkov potravín klesá, ministerstvo ich chce dať aj príjemcom hmotnej núdze

Aktuálne údaje (zo zisťovania EU SILC 2017) sú zatiaľ k dispozícii len z niekoľkých krajín EÚ, preto sa medzinárodné porovnania robia z o rok starších údajov – za rok 2016. Slovensko dlhodobo patrí medzi päť krajín EÚ s najnižšou mierou rizika chudoby.

Výberové zisťovanie EU SILC 2017 sa uskutočnilo v mesiacoch apríl a máj 2017 formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v náhodne vybraných domácnostiach. Na zbere údajov sa zúčastnilo 375 opytovateľov, ktorí navštívili viac ako 6 500 domácností vo viac ako 360 obciach a mestách Slovenska.

Viac k témam: chudoba, Slovensko, Štatistický úrad SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Riziko chudoby na Slovensku mierne kleslo, ohrozené sú jednočlenné domácnosti s príjmom 360 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

21. mája 2018