Profesionalizácia verejného obstarávania zostáva podľa SK8 naďalej výzvou

364831_img_4644 676x382.jpg

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Profesionalizácia verejného obstarávania zostáva podľa Združenia samosprávnych krajov (SK8) naďalej významnou výzvou aj po prijatí veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní.

Samosprávne kraje preto vítajú iniciatívu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s predsedom Miroslavom Hlivákom na profesionalizáciu verejného obstarávania, ako aj to, že túto tému intenzívne komunikuje s verejnými obstarávateľmi a odbornou verejnosťou.

Združenie samosprávnych krajov vníma pozitívne zmeny v prístupe Úradu pre verejné obstarávanie k verejným obstarávateľom a k chápaniu verejného obstarávania ako kľúčového prostriedku pri racionálnom nakladaní s verejnými zdrojmi,“ informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, zodpovedný za oblasť verejného obstarávania v SK8.

Odstránili sa niektoré byrokratické bariéry

Po legislatívnych zmenách a najmä po prijatí veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 1. januára 2019, boli podľa SK8 odstránené niektoré byrokratické bariéry a postup verejného obstarávania sa z procesného hľadiska zjednodušil.

SK8 považuje za jeden z najväčších problémov chronicky nedostatok kvalitných ľudí, ktorí by dávali verejnému obstarávaniu pridanú hodnotu vo forme zavádzania inovatívnych metód a prinášali by do verejného obstarávania moderné trendy z oblasti nákupu vo firemnom sektore a podobne,“ uviedol Lunter.

ÚVO v rámci profesionalizácie verejného obstarávania nedávno už pripravil legislatívny zámer zákona o zriadení Komory verejného obstarávania.

Vzniknúť by mala predbežne v roku 2020 a po vytvorení jej členskej základne a orgánov by mohla začať autonómne fungovať v roku 2021. Ide o jednu z hlavných priorít predsedu ÚVO Miroslava Hliváka, ktorý je vo funkcii od septembra 2017.

Kvalitný a odborný proces

Profesionalizácia verejného obstarávania je trendom do budúcna v celej Európskej únii a podporuje ju aj Európska komisia.

Celý proces verejného obstarávania by po vzniku komory mal byť zabezpečený odborným garantom, ktorý bude mať odbornú spôsobilosť a licenciu udelenú komorou tak, aby celý proces bol kvalitný a na najvyššej odbornej úrovni.

Legislatíva v SR v súčasnosti nezahŕňa podmienky pre odborne spôsobilé osoby. Tento inštitút existoval do roku 2013, v praxi sa však neujal tak, ako bolo pôvodne zamýšľané.

Viac k témam: SK8, ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie, verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Profesionalizácia verejného obstarávania zostáva podľa SK8 naďalej výzvou © SITA Všetky práva vyhradené.

27. februára 2019