Problémom so školskými učebnicami by mohlo odzvoniť, riešením majú byť ich elektronické verzie

378283_thinkstockphotos 522630664 676x413.jpg

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Učebnice a ďalšie učebné texty tvoria jeden zo základných predpokladov zabezpečenia vzdelávania. Problém ich nedostatku a kvality, ktorý sa vyhrotil v posledných rokoch, bol a stále je vo verejnosti a v médiách jedným z najčastejšie preberaných problémov v oblasti regionálneho školstva.

Databáza sa rozširuje

Ich elektronické verzie by mohli tento problém vyriešiť. Ako sa ďalej píše v Národnom programe rozvoja vzdelávania a výchovy, sprístupňovanie digitálnych verzií učebníc a ďalších foriem digitálneho vzdelávacieho obsahu na internete sa deje prostredníctvom Edičného portálu, v ktorom sa sústreďuje pôvodný obsah portálu eAktovka.

Na ňom bolo bezplatne sprístupnených 63 titulov učebníc, ktorý sa zároveň rozširuje o ďalších 80 rôznych titulov v elektronickej verzii pre základné a stredné školy.

„Elektronické verzie môžu pedagógom pomôcť pri príprave na vyučovanie aj počas vyučovacej hodiny. Efektivita spočíva hlavne vo využívaní väčšej škály učebných metód a postupov súvisiacich hlavne s použitím interaktívnej tabule. Týmto spôsobom sa môžu žiakom sprístupniť informácie spojené s vizualizáciou a hovoreným slovom a vysvetľovaním. V triedach vybavených PC a projektorom sa zjednoduší práca s učebnicou,“ píše sa v národnom programe.

Obmedzený objem peňazí

Na vzdelávanie v školách sa používajú učebnice schválené ministerstvom školstva. Kritériom pre schválenie učebníc je súlad ich obsahu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania určenými v školskom zákone a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. V školách sa okrem schválených učebníc môžu používať aj iné učebné texty. Podmienkou je, aby boli v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona. V súčasnosti je potrebné vytvoriť okolo 360 titulov učebníc, momentálne ich je v procese verejného obstarávania 15.

Odporúčame:
Reformy školstva sa podľa Lubyovej nedajú robiť zo dňa na deň, Zimenová jej vyčíta komunikáciu

Podľa národného programu nedostatok učebníc v školách má okrem ich oneskoreného vydávania aj ďalšiu príčinu, ktorou je objem finančných prostriedkov, ktorý môže ministerstvo na tento účel vyčleniť. Od roku 2015 do roku 2017 to bolo približne 6,5 milióna eur na rok. V súlade s edičným plánom na rok 2017 bolo k začiatku školského roka 2017/2018 pokrytých 27 percent požiadaviek škôl.

„V súčasnosti sa pripravuje využitie dodatočných finančných prostriedkov prevažne pre stredné odborné školy. Ku začiatku školského roka 2018/2019 sa očakáva nárast pokrytia požiadaviek škôl na 58 percent,“ objasňuje sa v dokumente.

Desať cieľov

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. V materiáli je desať čiastkových cieľov a 105 opatrení. Tie sú rozpracované do Implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov.

Národný program v sebe obsahuje tri prierezové témy, a to celoživotné vzdelávanie, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i na prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce.

Program vychádza z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády SR a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.

Viac k témam: digitalizácia, elektronizácia, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, Národný program rozvoja vzdelávania a výchovy, školstvo, učebnice, vzdelávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Problémom so školskými učebnicami by mohlo odzvoniť, riešením majú byť ich elektronické verzie © SITA Všetky práva vyhradené.

14. júna 2018