Prioritou Slovenského národného múzea ostáva v tomto roku obnova hradov aj kaštieľov a ďalších objektov

419001_img_8887 676x507.jpg

6.1.2022 (Webnoviny.sk) – Prioritou Slovenského národného múzea (SNM) ostáva obnova historických objektov Spišského hradu, hradu Krásna Hôrka, kaštieľa v Dolnej Krupej či hradu a kaštieľa Modrý Kameň.

Ako zásadné vidia aj riešenie havarijných stavov mnohých ďalších budov. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.

Súčasné projekty sa majú zachovať

Dodala, že múzeum plánuje začať aj s prípravou nových projektových dokumentácií pre budúce obnovy a rekonštrukcie.

V oblasti vedy a výskumu, edičnej a vydavateľskej činnosti tak pôjde o zachovanie a rozvoj súčasných projektov.

Prioritou však bude zachovať aj súčasný stav zamestnancov tak, aby nebol ohrozený výkon základných odborných činností múzea.

SNM má v pláne pripraviť projektové dokumentácie pre obnovu a rekonštrukciu najmä sídelnej budovy v Bratislave a v Martine, obnovu Múzea slovenskej dediny v Martine, kaštieľa v Betliari či prípravu rekonštrukcie budovy Múzea rusínskej kultúry v Prešove.

Chcú sa vyhnúť výraznému šetreniu

Tiež ďalšie etapy obnovy Spišského hradu, kaštieľa v Dolnej Krupej aj budov v Levoči. Vášáryová podotkla, že všetky tieto plány sú závislé najmä od finančných a personálnych možností múzea.

Z daného dôvodu vidia tento proces ako postupný. V prípade nových výstav a expozícií práve rokujú so zahraničnými partnermi na roky 2023 až 2025.

„Očakávania SNM vo vzťahu k Ministerstvu kultúry SR sú predovšetkým v oblasti financií, aby sa múzeum vyhlo výrazným šetriacim opatreniam, ako je znižovaniu počtu zamestnancov a redukovaniu prezentačných aktivít smerom k verejnosti. Najdôležitejšou výzvou roka 2022 bude príprava veľkých investičných projektov tak, aby sme boli pripravený na ich realizáciu v nasledujúcich rokoch,“ doplnila.

Najväčším úspechom v oblasti kultúry v roku 2021 je podľa Vášáryovej, že kultúra toto náročné obdobie prežila.

Pandémia zmenila všetky plány

Z pohľadu SNM je to najmä začiatok záchrany Románskeho paláca na Spišskom hrade, posun prác na hrade Krásna Hôrka, začiatok obnovy centrálnej časti kaštieľa Modrého Kameňa či projekty cezhraničnej spolupráce v Bratislave a vo Svidníku.

„Hovoriť o roku 2021 je, aj z dôvodu pandémie, ktorá zmenila všetky naše plány, ťažké. Mnohé projekty sme museli už druhý rok posunúť, alebo ukončiť, čo nás mrzí, ale zároveň to berieme akú veľkú výzvu do roku 2022. SNM predpokladá, že návrat k návštevnosti z roku 2019 (najúspešnejší rok v histórii múzea) môžeme očakávať v rokoch 2025 až 2026,“ konštatovala.

Za vážny a prehlbujúci sa problém považuje stav nehnuteľností múzea, ktoré sú v zlom až havarijnom stave.

Múzeum v roku 2021 pokračovalo v dvoch najväčších projektoch obnovy historických objektov SNM – Spišského hradu a hradu Krásna Hôrka. Vášáryová poukázala na to, že v júni 2021 sa začali práce v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa“ s finančnými nákladmi 4,7 milióna eur a pripravuje sa aj tretia etapa rekonštrukcie.

Skolaudovali nové depozitáre

V oblasti obnovy hradu Krásna Hôrka bola koncom roka 2021 vyhlásená verejná súťaž s názvom „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“.

Predpokladaná hodnota zákazky je 19 630 000 eur. Hovorkyňa SNM priblížila, že sa im v prvom polroku 2021 podarilo skolaudovať aj nové depozitáre pre potreby SNM – Historického múzea, ktorých výstavba začala rekonštrukciou budovy pôvodnej nemocnice v Seredi v januári 2020. V druhom polroku začali so sťahovaním zbierok.

Pokračovala tiež komplexná rekonštrukcia Múzea Martina Benku (SNM – Múzeá v Martine), financovaná zo štátneho príspevku zriaďovateľa SNM – Ministerstva kultúry SR, ako aj projekty z grantových schém Európskej únie, napríklad Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň.

Realizovali významné projekty

„Napriek nepriaznivej finančnej situácii boli realizované aj významné expozičné a výstavné projekty SNM doma i v zahraničí, ako napríklad: otvorenie unikátneho kláštorného komplexu minoritov v Levoči ako ďalšej z expozícií SNM – Spišského múzea, novej expozície Človek v čase a priestore – Antropológia v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave, expozície Milan Rastislav Štefánik – Generál – Osloboditeľ v SNM – Múzeu Slovenských národných rád v Múzeu M. R. Štefánika či Otvorenie novej expozície SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej,“ vymenovala.

V zahraničí SNM reprezentovala výstava SNM – Historického múzea Poklady Slovenska, ktorá bola otvorená v septembri 2021 v National Czech and Slovak Museum and Library (NCSML) a v americkom Cedar Rapids (Iowa).

Viac k témam: historická pamiatka, Kultúrna pamiatka, Múzeá
Zdroj: Webnoviny.sk – Prioritou Slovenského národného múzea ostáva v tomto roku obnova hradov aj kaštieľov a ďalších objektov © SITA Všetky práva vyhradené.

6. januára 2022