Prestížne menovanie MUDr. Róberta Rapčana, FIPP

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, získal prestížne menovanie FIPP Examiner medzinárodnej organizácie World Institute of Pain

Bratislava 7. 7. 2016 (WBN/PR) – MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®,
bol koncom mája na medzinárodnom kongrese World Institute of Pain (WIP) menovaný do prestížnej pozície examinátora pre medzinárodné skúšky FIPP v oblasti intervenčnej liečby bolesti. Je zároveň doposiaľ prvým držiteľom certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) v Slovenskej a Českej republike.

World Institute of Pain je medzinárodná organizácia, ktorá komplexne zastrešuje oblasť intervenčnej liečby bolesti. Vyvíja celosvetovo aktívnu činnosť pri odovzdávaní najnovších poznatkov o intervenčných metódach a technikách do klinickej praxe a zároveň sústavne udržuje a posilňuje povedomie odbornej i širokej verejnosti o možnostiach tejto liečby.

Významný úspech MUDr. Rapčana potvrdzuje jeho špičkovú expertízu i absolútnu profesionalitu a odbornosť, ktoré sú pre znalostnú platformu EuroPainClinics® excelentnou devízou svedčiacou o kvalite nami poskytovanej liečby, a takisto jeho inovatívny medicínsky prístup k liečbe na medzinárodnej úrovni. „Podstata i poslanie funkcie examinátora medzinárodných skúšok FIPP spočíva v tom, že je schopný absolútne objektívne porovnávať a hodnotiť znalosti a zručnosti iných intervenčných algeziológov. Ako examinátor tak má jedinečnú možnosť vidieť, ako globálne funguje intervenčná algeziológia po celom svete a ako druhí pracujú,“ uvádza MUDr. Rapčan.
Celý rozhovor tu: http://www.europainclinics.com/sk/mudr-robert-rapcan-fipp-ziskal-prestizne-menovanie-fipp-examiner-medzinarodnej-organizacie-world-institute-of-pain/

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, certifikovaný intervenčný algeziológ, popredný európsky líder v liečbe bolesti s použitím špeciálnych intervenčných techník. MUDr. Rapčan dlhodobo udržiava trend zavádzania inovatívnych liečebných metód a techník, špeciálnych metodík a najnovších medicínskych prístrojových technológií do klinickej praxe EuroPainClinics®. Viac ako 16 rokov pôsobil vo Švédsku, hlavne v univerzitnej nemocnici v Umeå. V roku 2005 až 2010 pôsobil ako vedúci lekár anestéziológie a intervenčnej liečby bolesti v United Kingdom Specialist Hospitals vo Veľkej Británii. V období 2008 – 2010 pracoval aj vo funkcii lekárskeho riaditeľa nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. Je zakladajúcim členom a prezidentom Slovenskej intervenčnej spoločnosti pre liečbu bolesti. Je členom Spine Intervention Society, World Institute of Pain, International Neuromodulation Society, European Society of Regional Anaesthesia, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti či Poľskej spoločnosti pre intervenčnú liečbu bolesti. Zastáva funkciu recenzenta odborného periodika Pain Ukraine. Je vedúcim lekárom partnerského pracoviska EuroPainClinics® v Bardejove.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

7. júla 2016