Prešov plánuje zlepšenie dopravy, po viac ako 30 rokoch má nový strategický dopravný dokument

402756_vz3_0047 676x432.jpg

PREŠOV 12. februára (WebNoviny.sk) – Mesto Prešov má po tridsiatich rokoch vypracovaný nový Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy v meste, takzvaný Masterplan. Mestu má pomôcť v rozvoji dopravnej infraštruktúry. Jeho cieľom je najmä zlepšenie dopravnej situácie v centre mesta i v jeho okrajových častiach.

Impulzom pre spracovanie Masterplanu boli najmä chýbajúce pravidlá koordinovania všetkých druhov dopravy v Prešove. Posledný Generel dopravy mesta z roku 1988 je už viac ako osem rokov neplatný. Nový dokument stanovuje dlhodobé ciele v tejto oblasti, zamerané na dostupnosť a prepojenie riešeného územia, plynulosť cestnej premávky, atraktivitu verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Objem dopravy väčší ako kapacita

Rozsiahly dokument v hodnote 687 840 eur vrátane DPH vypracovala pre prešovskú samosprávu česká spoločnosť NDCon, s.r.o. Praha. Mesto Prešov ho má ako tretie mesto na Slovensku a financovalo ho z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. „Je to dokument, na ktorý sme dlho čakali. Posledný Generel dopravy bol vytvorený pred tridsiatimi rokmi, čo je dosť dlhý čas, a preto sme uvítali, že teraz máme dokument, ktorý je ďaleko rozsiahlejší a rieši všetky druhy dopravy. Nastaví do budúcnosti stratégiu v tom, ako chceme riešiť dopravu v meste. Výstupom je viac ako sto samostatných projektov. Verím, že nájdeme zdroje na ich financovanie v budúcnosti, aby sme Prešovčanom priniesli kvalitnejšiu dopravu,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Ako na tlačovej besede informoval tvorca dokumentu Jan Kašík z pražskej spoločnosti, príprava dokumentu trvala vyše rok. Predchádzal mu prieskum dopravného správania, v ktorom domácnosti na konci roku 2017 vyplnili 1 287 dotazníkov. Realizoval sa aj prieskum dopravy na vstupoch do mesta. „Aktuálne najväčším problémom Prešova je to, že objem dopravy, ktorá mestom prechádza a do Prešova dochádza, je väčší než kapacita ciest, ktoré sú k dispozícii. Preto je 60 percent riadených križovatiek preťažených, napriek tomu, že sú dostatočne kapacitné a mesto sa v minulosti staralo o to, aby fungovali, no dopravný kolaps je trvalý stav v dopravných špičkách. To negatívne ovplyvňuje aj verejnú dopravu, ktorá zdieľa tú istú dopravnú infraštruktúru. Takže najviac zaťažené cesty ako Levočská a Duklianska sú zdieľané všetkými automobilmi a extrémna situácia nastáva na východnej hranici mesta s Ľuboticami, kde prechádza 40-tisíc vozidiel denne plus intenzívna hromadná doprava. To je v rámci cestnej siete najvyššia hodnota na Slovensku, pretože vyššie sú iba diaľnice, alebo intravilány miest,“ upozornil Kašík.

Dostavanie dôležitých obchvatov

V rámci opatrení tvorcovia Masterplanu navrhli šesť strategických cieľov, 35 opatrení a 136 projektov. Aplikácia Masterplanu má pomôcť riešiť zhustenú premávku či pravidelne sa tvoriace kolóny automobilov v ranných a popoludňajších hodinách. Pomôcť má aj pri koordinovaní a plánovaní veľkých investícií a rekonštrukcií križovatiek. Jedným z problémov, ktoré Masterplan rieši, je dostavanie dôležitých obchvatov Prešova, pričom predpokladá, že po dokončení západného a severného obchvatu sa počet vozidiel prechádzajúcich cez mesto zníži o polovicu. Dokument počíta aj s postupnou integráciou všetkých druhov dopravy na území mesta Prešov a v jeho blízkom okolí. V oblasti mestskej hromadnej dopravy odporúča modernizáciu vozidiel a vyšší počet trolejbusov a elektrobusov, vďaka čomu sa odľahčí centrum mesta od automobilov, čo má pomôcť aj životnému prostrediu.

Pri konkrétnych opatreniach odporúča napríklad vytvorenie trolejového vedenia na Rusínskej ulici, ktoré by umožnilo zmenu trasy linky číslo 8, a tým aj výrazné skrátenie cesty na Sídlisko Sekčov. Jedným z cieľov Masterplanu je tiež zatraktívniť železničnú dopravu, napríklad pridaním nástupných miest a prepojením železničnej dopravy s prímestskými autobusmi i mestskou hromadnou dopravou. Strategický dokument počíta aj s novými cyklocestami, priechodmi pre chodcov a novou parkovacou politikou v celom meste. Odporúča tiež vytvorenie centrálneho dispečingu na riadenie a správu inteligentne riadených križovatiek či tunela. Vypracovaný dokument je podmienkou pre čerpanie európskych zdrojov pre oblasť dopravy v meste. Ako uviedla Turčanová, mesto má v súčasnosti pripravený 20-miliónový balík z európskych zdrojov. „Máme pripravované aj vlastné zdroje, ale tie sú určené hlavne na spolufinancovanie veľkých investičných projektov, ktoré budeme čerpať z operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Regionálneho operačného programu,“ uviedla primátorka.

Pomôže aj špeciálny softvér

Podľa Kašíka je filozofiou v maximálnej možnej miere využiť investície, ktoré je možné z eurofondov čerpať. „Na druhej strane, akonáhle sa nejaká investícia vybuduje, tak je potrebné obmedzovať kapacitu pre automobilovú dopravu v meste. Na Levočskej ulici sa vybudujú dva pruhy iba pre autobusy a cyklistov, obmedzí sa prejazdnosť centra mesta a maximálne by sme chceli skvalitňovať verejnú dopravu. To znamená v meste už nebudovať kapacitné stavby pre automobilovú dopravu s výnimkou cesty okolo rieky Sekčov, ktorá má byť doplnkom siete a v meste je potrebné investovať do peších ciest, ktoré tu chýbajú. Takisto vylepšovať sieť pre cyklistov, ktorá aspoň sezónne môže pomôcť a infraštruktúru pre verejnú dopravu. Tá je historicky v Prešove na dobrej úrovni a je potrebné ju na vysokej úrovni udržiavať, aby bola špičkou v rámci Slovenska,“ dodal Kašík.

Podstatnou zložkou Masterplanu je aj špeciálny softvér, ktorý vďaka vopred zadaným vstupným dátam, ako je napr. počet obyvateľov, škôl či miest s najfrekventovanejšou premávkou, vykonštruuje možné dopravné situácie a vďaka analýze nájde najrýchlejšie a najlepšie riešenie nielen pre chodcov a vodičov, ale aj cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Vďaka tomu umožní zistiť napríklad aj to, ako ovplyvní dopravnú situáciu v meste Prešov ďalšia výstavba.

Masterplan je platný do roku 2040. Nie je však fixný, jeho ďalšie úpravy a prípadné doplnenia závisia aj od ďalšieho rozvoja inovácií či ekonomických faktorov. Tvorca dokumentu Jan Kašík odporúča funkčnosť Masterplanu prehodnotiť každých päť rokov. Dokument ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Stane sa tak po dokončení posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Primátorka mesta odhaduje, že by sa tak mohlo stať na aprílovom zasadnutí.

Viac k témam: cesty, obchvat Prešova
Zdroj: Webnoviny.sk – Prešov plánuje zlepšenie dopravy, po viac ako 30 rokoch má nový strategický dopravný dokument © SITA Všetky práva vyhradené.

12. februára 2019