Predsedníctvo KDH chce meniť stanovy, viacerí to odmietajú

KDH vychádza z európskej kresťanskej kultúry. Hnutie sa bude usilovať o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote.

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – KDH bude mať dnes v Bratislave mimoriadny snem. Vedenie strany chce na ňom zmeniť stanovy a upraviť programové ciele a zásady. Na zmenu stanov je potrebná dvojtretinová väčšina delegátov.

Predsedníctvo navrhuje, aby v programových cieľoch a zásadách bolo všade okrem slovného spojenia „kresťanskí demokrati“ zakomponované aj slovo „konzervatívci“. KDH vychádza z európskej kresťanskej kultúry. Hnutie sa bude usilovať o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote. KDH bude naďalej chrániť život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. “ My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť kresťanstvo ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo,“ uvádza sa v dokumente, ktorý má agentúra SITA k dispozícii.

KDH chce mať okrem členov aj sympatizantov

Predsedníctvo tiež navrhuje, aby snem upravil stanovy KDH. Podľa návrhu členom KDH sa nemôže stať ten, kto bol pred rokom 1989 členom Štátnej bezpečnosti, alebo jej spolupracovníkom, príslušníkom Ľudových milícií, alebo funkcionárom komunistickej strany. Členstvo v hnutí nebude môcť získať ani ten, kto bol členom strany založenej na komunistickej, fašistickej, alebo extrémistickej ideológii.

Predsedníctvo chce, aby hnutie malo nielen registrovaných členov, ale aj sympatizantov. Sympatizantom KDH sa môže stať ten, kto sa stotožňuje s myšlienkami a hodnotami hnutia a chce prispievať k ich realizácii. Vytvoriť sa má aj nový Zbor poradcov. Podľa návrhu predsedníctvo má zmenou stanov získať aj väčšie kompetencie.

Napríklad získa právomoc viesť disciplinárne konanie voči členovi hnutia a rozhodnúť o uložení sankcie aj vtedy, keď nižší stranícky orgán je nečinný. Predsedníctvo by po novom mohlo po prerokovaní so zástupcami dotknutého orgánu hnutia zrušiť nadpolovičnou väčšinou všetkých členov uznesenie iného orgánu hnutia, okrem Snemu KDH, Rady KDH, Rozhodcovského súdu a kontrolných komisií do 14 dní odo dňa, kedy sa o tomto uznesení dozvedelo, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy bolo toto uznesenie schválené. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zrušenie výsledkov volieb alebo disciplinárneho konania. Predsedníctvo má získať aj novú kompetenciu, keď nominuje približne 30 členov Rady

Väčšie kompetencie má získať aj samotný predseda. Len on bude môcť navrhovať kandidátov na poslancov Národnej rady SR a Európskeho parlamentu a tiež kandidáta na prezidenta SR.

Zmena stanov odláka bývalých predstaviteľov

Bývalí predstavitelia KDH hrozia pre zmenu stanov odchodom z hnutia. Dvojici bývalých poslancov NR SR Martinovi Froncovi a Monike Gibalovej a tiež bývalému členovi predsedníctva KDH Ladislavovi Štefancovi sa nepozdáva zmena stanov. „S veľkým znepokojením sledujeme súčasný vývoj v KDH. Navrhovaná zmena stanov nerešpektuje demokratické princípy a zveruje takmer všetky rozhodovacie právomoci do rúk predsedu hnutia,“ uvádza sa vo vyhlásení trojice politikov, ktoré dnes poskytli agentúre SITA.

Trojica si je vedomá, že existovali a existujú aj politické strany založené na „vodcovskom” princípe. „Historická skúsenosť ukazuje, že takéto strany postupom času degenerujú v diktatúru. Likvidácia jedného zo základných pilierov KDH znamená kľúčovú zmenu jeho politiky. Aj keď symbol KDH zostane zachovaný, hnutie prestane byť nositeľom kresťansko – demokratického étosu v politike,“ zdôrazňujú Fronc, Gibalová a Štefanec s tým, že nie obal, nie názov, ale kresťansko – demokratický étos je podľa ich presvedčenia to esenciálne, o čo sa počas ich pôsobenia v politike snažili.

Preto po dôkladnom zvážení a vedomí si všetkých dôsledkov vyhlasujeme: ak snem schváli zmenu stanov KDH, ktorá zlikviduje demokratický princíp a centralizuje rozhodovacie právomoci v rukách jednej osoby, vystupujeme z KDH,“ napísali v stanovisku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. septembra 2016