Poznáme najkrajšie knihy Slovenska za minulý rok

Špeciálnu cenu poroty súťaže, v ktorej sa už štvrťstoročie oceňujú najkrajšie knihy vydané na Slovensku, získala za minulý rok kniha Alexandry Salmely Žirafia mama a iné príšery Il. v grafickej úprave Emílie Blaškovej.BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) – Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015 slávnostne vyhlásili v Bratislave v koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení.

Víťazné tituly súťaže, ktorú každoročne organizuje Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, môžu záujemcovia vidieť na rovnomennej výstave v Bibiane v jej sídle na Panskej 41 v bratislavskom Starom Meste do 26. mája denne, okrem pondelka, od 10:00 do 18:00.

Ocenené knihy predstavia aj na knižných veľtrhoch v zahraničí. Popri hlavných cenách porota udelila aj svoje špeciálne ocenenie, ktoré získala kniha Alexandry Salmely Žirafia mama a iné príšery Il. v grafickej úprave Emílie Blaškovej z vydavateľstva a tlačiarne Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Prihlásených bolo 123 kníh

Ako na svojej webstránke informuje spoluorganizátor súťaže ministerstvo kultúry, do 24. ročníka (bez spoločných československých ročníkov) bolo prihlásených 123 kníh, ktoré priniesli na knižné pulty vydavateľstvá v roku 2015. Odborná porota ich posudzovala podľa výtvarných hodnôt, polygrafických požiadaviek aj podľa súhry všetkých zložiek knižného celku.

Výsledkom hodnotenia je kolekcia 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Súťaž Najkrajšia kniha Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh.

Hlavným usporiadateľom súťaže je Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Podrobný zoznam ocenených kníh je dostupný na webstránke Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti.

Rôzne kategórie

Osem hlavných cien udelili Ministerstvo kultúry (MK) SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväz polygrafie na Slovensku, Bibiana a Slovenská národná knižnica (SNK). Cenu MK SR udeľovanú vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy získala Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica za knihu Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014.

Nositeľom Ceny MK SR pre autora za vynikajúce ilustrácie sa stal Svetozár Košický za knihu Katarína Nádaská – Ján Michálek: Čerti, bosorky a iné strašidlá. Laureátom Ceny MK SR určenej pre autora za vynikajúcu grafickú úpravu je Palo Bálik za knihu Katarína Beňová a kol.: Biedermeier. Cena MK SR určená vydavateľstvu za bibliofilské vydanie patrí vydavateľstvu M´ART print, Veľké Zálužie a Ex Tempore, s. r. o., Bratislava za prácu AB 80. Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu získalo vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., Bratislava za sériu kníh Iveta Kohanová a kol. : Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7., a 8. ročník ZŠ.

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku pre tlačiareň za mimoriadne polygrafické spracovanie získala tlačiareň TBB, a. s., Banská Bystrica za knihu Katarína Bajcurová – Sylva Petrová: Palo Macho. Cenu Bibiany pre vydavateľstvo za najkrajšiu detskú knihu získalo Vydavateľstvo Buvik, s. r. o., Bratislava za knihu Mária Rázusová-Martáková – Margita Príbusová: Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach. Cenu SNK za študentskú prácu získali: Miroslava Rudášová za prácu How deep is ocean?, Satoko Fukui za prácu Little fat Squirrel, Lucia Žatkuliaková za prácu Spíme snívame a Lucia Uhríková za prácu Kozliatka.

Ceny Najkrajšie knihy Slovenska 2015 sa ďalej udeľovali v kategóriách: vedecká a odborná literatúra; krásna literatúra; literatúra pre deti a mládež; učebnice; knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie; bibliofilské tlače a študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. Podrobný zoznam ocenených kníh je dostupný na webstránke Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti, v časti Aktuality.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. apríla 2016