Povinné zverejňovanie voľných pozícií bolo šité horúcou ihlou, tvrdí personálna agentúra

384217_thinkstockphotos 803789400 676x451.jpg

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Povinné zverejňovanie všetkých voľných či nových pracovných pozícií od 1. januára tohto roka bolo šité horúcou ihlou. V tlačovej správe to tvrdí personálna spoločnosť.

„Tejto časti balíka opatrení, ktorými sa novelizovali najmä pravidlá zamestnávania občanov z krajín mimo Európskej únie, chýba dôkladné dotiahnutie technickej stránky a mechanizmov zverejňovania,“ konštatoval Branislav Jančuška z personálnej spoločnosti Grafton Recruitment.

Nedoriešené detaily

Novela zákona o službách zamestnanosti má hlavný cieľ v skrátení a zjednodušení procesu prijímania cudzincov do zamestnania na Slovensku.

„Keďže štát uvoľnil podmienky, chce mať dokonalý prehľad o počte a štruktúre obsadzovaných pozícií. V tom vidím zo strany rezortného ministerstva aj ústredia práce racionálny dôvod zaviesť povinné oznamovanie voľných či nových pozícií,“ uviedol Jančuška.

Predkladatelia to však podľa neho nepremysleli do najmenších detailov. „Chýbajú metodické usmernenia pre rôzne špecifické prípady a pokrivkávajú aj kontrolné nástroje,“ upozorňuje.

Firmám môže hroziť pokuta

Ako príklad Jančuška uvádza firmu, ktorá vytvára novú pozíciu a kandidátov jej odporučia vlastní zamestnanci. Jeden z takýchto uchádzačov napokon aj nastúpi a firma v rámci všetkých administratívnych povinností vyplývajúcich zo vzniku pracovného pomeru bude musieť nahlásiť voľné miesto na úrad práce alebo dodatočne zverejniť túto pozíciu za poplatok na pracovných portáloch.

„Inak jej hrozí pokuta 300 eur,“ upozornil Jančuška. Odhaduje, že práve pod vplyvom hrozby postihu si zamestnávatelia budú plniť predmetnú povinnosť, akokoľvek je možná kontrola problematická.

Vyššia administratívna záťaž

Znenie je podľa Jančušku vágne napríklad v tom, že nestanovuje lehotu, dokedy si zamestnávateľ musí splniť povinnosť. Oznámenie môže vykonať telefonicky, faxom alebo vyplnením elektronického formulára.

Ak zamestnávateľ vo výrobe hľadá viac zamestnancov, musí pri tzv. nahláške riešiť každú obsadzovanú pozíciu jednotlivo. Odborník z Graftonu tvrdí, že takáto legislatíva zbytočne zvyšuje administratívnu záťaž zamestnávateľov aj referentov úradov práce a zároveň neponúka žiadne reálne pozitíva pre uchádzačov.

„Prospech z tejto úpravy môže mať jedine Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré získa prehľad aj o dosiaľ neinzerovaných pozíciách obsadzovaných firmami po vlastnej osi,“ tvrdí. Víta však alternatívnu možnosť splniť si povinnosť prostredníctvom pracovných portálov.

Za zmeny môže novela zákona

Od začiatku tohto roka sa zaviedli opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie príchodu pracovníkov z tretích krajín na Slovensko. Tieto opatrenia majú zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenska za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily.

Novela zákona o službách zamestnanosti zaviedla zmeny v oblasti služieb zamestnanosti, ako aj v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku. V zákone sa pre zamestnávateľov zaviedla povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrady práce s tým, že zákon stanovuje maximálnu výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti.

Viac k témam: cudzinci, Grafton Recruitment, Novela zákona o službách zamestnanosti, pracovná sila, zamestnanci, zamestnanosť, zamestnávatelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Povinné zverejňovanie voľných pozícií bolo šité horúcou ihlou, tvrdí personálna agentúra © SITA Všetky práva vyhradené.

4. februára 2019