Poskytovanie kompenzácií pre ťažko zdravotne postihnutých sa zmenilo, peňažné príspevky sú vyššie

471015_gettyimages 873015278 676x451.jpg

6.1.2022 (Webnoviny.sk) – Systém poskytovania príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa od začiatku tohto roka zmenil.

Pri osobách s príjmami do sumy životného minima sa jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu poskytujú vo vyššej sume, čím sa znižuje finančná spoluúčasť osoby s ŤZP.

Auto pred úpravou nemusia vlastniť

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa po novom poskytuje vo vyššej čiastke aj osobám s vyššími príjmami.

Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je už možné poskytnúť aj v prípade, ak osoba s ŤZP ešte nie je vlastníkom vozidla.

„Cieľom je uľahčiť situáciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú záujem zabezpečiť si spolu s kúpou vozidla zároveň aj jeho potrebnú úpravu,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Vylúčenie spoločne posudzovaného

Pri posudzovaní príjmu sa zavádza možnosť v osobitných prípadoch vylúčiť z okruhu spoločne posudzovaných osôb takú osobu, ktorá preukázateľne nežila so žiadateľom resp. poberateľom príspevku v spoločnej domácnosti a nepodieľala sa na úhrade spoločných potrieb.

Spresňujú sa tiež podmienky peňažného príspevku na kúpu pomôcky tak, aby osoba s ŤZP nebola povinná vrátiť (v prípade špeciálneho softvéru) pomôcku úradu.

Lekársku posudkovú činnosť už môžu vykonávať nielen lekári so špecializáciou posudkové lekárstvo, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom inom zo špecializačných odborov.

Viac k témam: Kompenzácie, Ťažko zdravotne postihnutý
Zdroj: Webnoviny.sk – Poskytovanie kompenzácií pre ťažko zdravotne postihnutých sa zmenilo, peňažné príspevky sú vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.

6. januára 2022