Pokuty za jazdu bez elektronickej diaľničnej známky znížia

Pokuty za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez elektronickej diaľničnej známky sa znížia z tristo na 150 eur. Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony zaplatia sto eur pri úhrade pokuty do pätnástich dní. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra.BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o diaľničnej známke, informovalo tlačové oddelenie kancelárie prezidenta. Pokuty za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez elektronickej diaľničnej známky sa podľa novely znížia z tristo na 150 eur. Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony zaplatia sto eur pri úhrade pokuty do pätnástich dní. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra.

Pokuty len raz za mesiac

Vodiči bez známky budú môcť dostať pokutu po novom raz za mesiac, a nie za každý deň, ako predpokladá v súčasnosti platný zákon.

Ak vodič dostane opäť pokutu v priebehu dvanástich mesiacov a dodatočne si zakúpi diaľničnú známku, ďalšiu sankciu nebude musieť zaplatiť. Novela počíta s jednorazovou pokutou 150 eur aj spätne pre všetky tieto priestupky zaznamenané doteraz kamerovým systémom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS).

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

Správne delikty posúdia príslušné okresné úrady

Novela za správny delikt v podobe nezaplatenia známky pripúšťa aj uloženie pokuty vo výške od 150 do 500 eur. Ak ten istý prevádzkovateľ vozidla spácha rovnakým vozidlom viac správnych deliktov, v jednom konaní mu bude uložená len jedna pokuta. V prípade viacerých deliktov rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokutu dostane osobitne vo viacerých konaniach.

Správne delikty budú posudzovať príslušné okresné úrady. Ak má prevádzkovateľ vozidla bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo mimo územia SR, tieto konania budú zabezpečovať okresné úrady v sídle kraja, v obvode ktorého bolo prvý raz zistené porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky.

Bez známky jazdia tisícky vodičov

Systém elektronických diaľničných známok namiesto nálepiek je v prevádzke od začiatku tohto roka. Spočiatku boli problémy s rozlišovaním vozidiel oslobodených od úhrady.

Tisícky vodičov jazdia po diaľniciach bez známky, pričom za každý deň im hrozila pokuta tristo eur. Pokuty však nedostávajú, keďže okresné úrady im ich neposielajú, a tým zas diaľničiari neposkytujú podklady. Okresné úrady by mali začať posielať pokuty až po účinnosti novely zákona. Doriešiť treba vymáhanie pokút od zahraničných vodičov, keďže súčasný systém to neumožňuje. Ministerstvo dopravy chcelo o tom rokovať s maďarskými partnermi, ktorí s tým majú skúsenosti.

Kontrolný systém NDS odhalil do polovice septembra spolu 814-tisíc jedinečných motorových vozidiel, u ktorých je podozrenie na porušenie zákonnej povinnosti úhrady elektronickej diaľničnej známky pri jazde po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Z uvedeného počtu bolo 276-tisíc domácich a 538-tisíc zahraničných vozidiel. Približne za mesiac sa počet domácich vozidiel, jazdiacich bez diaľničnej známky, zvýšil o 29-tisíc a zahraničných o 77-tisíc.

Systém elektronických diaľničných známok je podľa NDS funkčný a generuje potenciálnych páchateľov priestupkov. „V súvislosti so zvyšovaním povedomia zahraničných motoristov o spoplatnení slovenských diaľnic a rýchlostných ciest novou formou diaľničnej známky sme na diaľničných hraničných priechodoch na hranici s Českou republikou v Brodskom, na hranici s Rakúskom v Jarovciach a s Maďarskom v Čunove a v Milhosti osadili informačné tabule s LED panelom, ktoré hneď pri vstupe na slovenské diaľnice upozornia zahraničného motoristu na spomínané zmeny,“ uviedla NDS. Toto opatrenie by podľa nej malo znížiť počet priestupkov vodičov zo zahraničia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. septembra 2016