Podvodníci ponúkajú prácu v USA bez víz, varuje polícia

Ponuky sú pre ľudí zavádzajúce, pretože pracovať v USA s turistickým štatútom alebo ESTA je porušením zákonov USA.BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) – Polícia sa zaoberá prípadom podvodných aktivít fyzických, ale aj právnických osôb, ktoré sa na Slovensku vydávajú za sprostredkovateľské agentúry, ktoré ponúkajú zamestnanie v Spojených štátoch amerických (USA) v rámci bezvízového programu ESTA alebo s turistickými vízami.

Ako upozorňuje Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru, tieto ponuky sú pre ľudí zavádzajúce, pretože pracovať v USA s turistickým štatútom alebo ESTA je porušením zákonov USA.

Ďalšie informácie o dočasných pracovných vízach alebo výmenných programoch sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke vízového servisu USA na Slovensku na http://www.ustraveldocs.com/sk_sk/sk-niv-typework.asp.

Osoby uchádzajúce sa o zamestnanie v USA musia o príslušný typ pracovného víza požiadať ešte pred vycestovaním do USA, a to podľa typu zamestnania, ktoré budú v USA vykonávať. Väčšina typov dočasných pracovných víz si vyžaduje podanie pracovnej petície budúcim zamestnávateľom v USA na Prisťahovaleckej službe (USCIS) a jej následné schválenie.

Doklad o potvrdenej petícii a vyplnená žiadosť o vízum sa vyžaduje pri podávaní žiadosti o pracovné vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA, ktoré si petíciu elektronicky overí ešte pred udelením víz. Schválená pracovná petícia nezaručuje automatické udelenie pracovného víza, ale je zásadnou podmienkou pre väčšinu zamestnaní v USA.

Napríklad Program Summer Work and Travel či podobné výmenné programy, ktoré umožňujú ich držiteľom dočasné, legálne zamestnanie v USA, vyžadujú platné J1 vízum. To získajú uchádzači o prácu pred vycestovaním do USA na základe schváleného a schválenou sponzorskou agentúrou zabezpečeného výmenného programu. Účastníci takýchto programov rovnako nemôžu použiť na cestu do USA turistické vízum alebo ESTA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

13. mája 2016