Počet žiadostí o azyl v Únii vlani klesol oproti predošlému roku asi o desať percent

358640_greece_migrants ded3f6665dc241519026c4865156bc94 676x451.jpg

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Počet žiadostí o azyl v Európskej únii v roku 2018 klesol asi o desať percent oproti predchádzajúcemu roku.

Naznačuje to prechod z krízového režimu do bežného stavu, ale aj napriek tomu migrácia bola naďalej jednou z ústredných tém. Vyplýva to zo Súhrnnej správy o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2018.

Ochrana hraníc aj hodnôt

Podľa nej v minulom roku evidovali približne 620-tisíc žiadostí o azyl, v roku 2017 ich bolo 706-tisíc. Pokles o 30 percent zaznamenali aj v počte neoprávneného prekročenia hraníc do Európskej únie. Správu, ktorú predložila ministerka vnútra Denisa Saková, vláda na tohtotýždňovom rokovaní vzala na vedomie.

Súhrnná správa ďalej konštatuje, že ochrana vonkajších hraníc schengenského priestoru ako aj hodnôt európskej civilizácie sú zásadným prínosom migračnej politiky vlády Slovenskej republiky.

„Pri napĺňaní zámerov migračnej politiky sa primerane uplatňujú princípy aktívnej účasti na úlohách Európskej únie v oblasti kontroly hraníc, prisťahovalectva a azylu, ústavnosti a zákonnosti, suverenity, regulácie migrácie, dodržiavania ľudských práv a slobôd, flexibility a zákazu diskriminácie,“ vysvetľuje správa.

Ďalej uvádza, že práce na reforme spoločného európskeho azylového systému – CEAS pokračovali aj v roku 2018.

Viaceré zapojené inštitúcie

Migračná politika je založená na koordinovanom postupe štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy a predpokladá široké zapojenie mimovládnych a ďalších organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

V minulom roku si okrem rezortu vnútra úlohy plnili aj ministerstvo zahraničia, ministerstvo práce, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, Štatistický úrad SR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tomto procese pri preberaní medzinárodných skúseností a poznatkov dôležitú úlohu zohráva Medzinárodná organizácia pre migráciu a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.

Migračná politika bola schválená uznesením vlády SR z 31. augusta 2011. Je základným dokumentom a východiskom pre budovanie modernej a cieľavedomej politiky vlády SR v oblasti migrácie a vyjadrením pripravenosti a ochoty podieľať sa na harmonizácii migračných politík jednotlivých štátov v rámci EÚ.

Takisto je výrazom spolupatričnosti k základným princípom a spôsobu jej fungovania pri riadení jednotlivých procesov migrácie.

Viac k témam: migračná politika, migranti, utečenci, žiadosť o azyl
Zdroj: Webnoviny.sk – Počet žiadostí o azyl v Únii vlani klesol oproti predošlému roku asi o desať percent © SITA Všetky práva vyhradené.

9. júna 2019