OVB Allfinanz Slovensko reaguje na nekorektné obvinenia

OVB si na Slovensku za viac než 22 rokov získalo dôveru takmer milióna klientov. Preto sa vymedzuje voči nepodloženým obvineniam na základe zmanipulovaného videa.

BRATISLAVA 26. augusta (WBN/PR) – OVB Allfinanz Slovensko, a.s. sa dôrazne ohradzuje proti neobjektívnym informáciám o práci sprostredkovateľov OVB, ktoré sa vyskytli v médiách na základe zmanipulovaného dokumentárneho filmu z Čiech. Predmetné video je hrubo skreslená účelová kompilácia záberov, ktorá nemá nič spoločné s reálnou prácou finančného sprostredkovateľa na Slovensku.

„V OVB pracujem 20 rokov a môžem Vás ubezpečiť, že toto video nemá akúkoľvek výpovednú hodnotu o skutočnej praxi finančného sprostredkovania v slovenskom OVB. Profesionalita a korektný prístup ku klientom je jednou z hodnôt, ktoré v našej firme vyznávame a vštepujeme našim spolupracovníkom naprieč firmou,“ hovorí Ján Jánošík, krajský riaditeľ pre OVB.

OVB Allfinanz Slovensko pôsobí na Slovensku viac než 22 rokov. „Za tento čas nám prejavilo dôveru takmer 1 milión klientov, väčšina z nich sa na nás pravidelne obracia, aby sme im poradili s ich finančným plánovaním. Je to prejav dôvery a spokojnosti so službami 6000 sprostredkovateľov OVB. Chcem uistiť všetkých klientov, že obvinenia OVB, ktoré si prečítali v uplynulých dňoch v médiách, nemajú nič spoločné s prácou drvivej väčšiny finančných sprostredkovateľov na Slovensku,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Samozrejme, tak ako v každom sektore, aj vo finančnom sprostredkovaní môže dôjsť k individuálnym ľudským zlyhaniam. „Za OVB môžem povedať, že každé zlyhanie jednotlivo riešime a snažíme sa im zamedziť aj do budúcnosti,“ vysvetľuje J. Vonkomer. To však nie je dôvod urážať všetkých poctivých sprostredkovateľov a obviňovať každého z nečestného konania.

Videodokument nie je o celkovom pohľade na finančné sprostredkovanie, ide o jednostranne zmanipulovaný, nevyvážený, účelovo zostrihaný a neobjektívny záznam. To, že ide o cielene zmanipulovaný dokument potvrdzuje aj fakt, že český server pre šírenie videa ulozto.cz akceptoval argumenty českej centrály OVB a opakovane toto video zmazal. Takisto autor videa viackrát priznal, že obraz finančného sprostredkovania, ktorý predkladá vo svojom diele, nezodpovedá skutočnej realite trhu. „OVB ako člen asociácie AFISP dodržiava a ctí Etický kódex finančného sprostredkovateľa, dlhoročne vyvíja intenzívne aktivity na podporu vzdelávania a finančnej gramotnosti ľudí, ktoré podporujú znalosť a kompetenciu všetkých zúčastnených v procese finančného sprostredkovania. Preto nie je možné akceptovať, aby povesť celej firmy bola dehonestovaná tajne zhotovenými zábermi jednotlivcov, ktoré ani nesúvisia s jej podnikateľskou činnosťou,“ dodáva J. Vonkomer.

OVB si zakladá na kvalitnom vzdelávaní svojich ľudí a ako svoje poslanie vníma zveľaďovanie majetku svojich klientov. Profesionalita a korektný prístup ku klientom je jednou z hodnôt, ktoré OVB vyznáva a vštepuje spolupracovníkom naprieč firmou.

OVB Allfinanz Slovensko: dlhodobá jednotka na slovenskom trhu

OVB Allfinanz Slovensko a.s. je súčasťou celoeurópskej skupiny, poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a poskytuje finančný servis pre takmer 1 milión klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

26. augusta 2016