OĽaNO navrhuje zvýšiť transparentnosť rokovaní výborov

350444_jozef viskupic 640x420.jpg

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Zvýšiť transparentnosť rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), jej výborov NR SR a umožniť ich skutočnú kontrolu nielen zo strany médií, ale aj odbornej či laickej verejnosti. To je cieľom poslancov NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA, ktorý na septembrovú schôdzu parlamentu prichádzajú s návrhom novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Odporúčame:
OĽaNO tvrdí, že opatrovatelia kvôli zlému poradenstvu prichádzajú o dôchodky

„Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány NR SR, ktorých hlavnú náplň činnosti vymedzuje rokovací poriadok. Výbory NR SR požívajú rovnakú vážnosť ako plénum NR SR; v praxi sa stáva, že na výboroch dokonca odznie dôležitejšia, hlbšia, zaujímavejšia diskusia ako v samotnom pléne NR SR. Problémom je však to, že zasadnutia výborov nie sú zaznamenávané, či už obrazovo alebo zvukovo, okrem prípadov, keď sú prítomní zástupcovia médií, nehlasuje sa prostredníctvom technických zariadení, ktoré by mali byť v dnešnej dobe už štandardným vybavením, a najmä sa nezaznamenáva, „kto-ako“ hlasuje,“ uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.

Obrazovo-zvukové záznamy

Z hľadiska ochrany verejného záujmu je podľa poslanca Jozefa Viskupiča nutné, aby informácie, ktoré zaznejú na verejnom rokovaní výborov NR SR boli zaznamenané, dohľadateľné, overiteľné a verejnosti prístupné.

„Preto navrhujeme, aby sa z rokovaní výborov vyhotovoval obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa uchováva desať rokov. V súlade s tým sa rovnaké parametre navrhujú aj pri vyhotovovaní záznamov zo schôdzí NR SR, hoci de facto sa obrazovo-zvukové záznamy zo schôdzí už niekoľko rokov vyhotovujú, uchovávajú a je možné si ich kedykoľvek vyhľadať na webovom sídle NR SR,“ uvádza s tým, že v návrhu zákona tiež určujú, aby sa vo výbore hlasovalo najmä prostredníctvom technických zariadení, pričom výsledky tohto hlasovania sa stanú súčasťou zápisnice zo schôdze výboru.

Identifikačná hlasovacia karta

Zápisnica z verejnej schôdze, či už pléna alebo výboru, sa v súlade so zákonom o slobode informácií povinne zverejňuje na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. „Prílohou takejto zápisnice môžu byť ďalšie dokumenty alebo obrazovo-zvukové záznamy, ktoré sa spolu so zápisnicou v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám tiež povinne zverejňujú, resp. na základe tohto návrhu zákona budú zverejňovať, a to za predpokladu, že si príslušný výbor upraví zodpovedajúcim spôsobom svoj rokovací poriadok,“ približujú poslanci.

Odporúčame:
Peniaze z eurofondov sú dostatočne silným lepidlom, aby udržali koalíciu pokope, tvrdí Remišová

Ďalším krokom k väčšej transparentnosti rokovania parlamentu je zavedenie elektronickej dochádzky poslancov NR SR. Podstatou tohto bodu je nahradenie doterajšieho spôsobu zisťovania účasti poslanca NR SR na rokovaní jej orgánov prostredníctvom podpisovania sa do knihy novým spôsobom, a to využitím moderných informačno-komunikačných prostriedkov. „Každý poslanec po zložení sľubu obdrží čipovú identifikačnú hlasovaciu kartu, prostredníctvom ktorej možno jednoducho, efektívne a zároveň nesporne zistiť, či sa poslanec zúčastňuje rokovaní schôdze alebo jej orgánov,“ uzatvárajú predkladatelia.

Viac k témam: Jozef Viskupič, OĽaNO, rokovanie NR SR
Zdroj: Webnoviny.sk – OĽaNO navrhuje zvýšiť transparentnosť rokovaní výborov © SITA Všetky práva vyhradené.

26. augusta 2017