Odmena zaberá. Ľudia chodia viac na zdravotnú prevenciu

Union zdravotná poisťovňa spustila odmeňovanie za prevenciu v roku 2014. Odvtedy počet absolvovaných prehliadok stúpa.

Účasť na preventívnych prehliadkach je na Slovensku dlhodobo nízka. Union zdravotná poisťovňa sa preto rozhodla od roku 2014 motivovať ľudí k prevencii symbolickou odmenou. Výsledky ukazujú, že odmena skutočne zabrala. Ku gynekológovi prišlo za posledný rok medziročne o 2 400 žien viac, u všeobecných lekárov absolvovalo preventívnu prehliadku o 7 900 mužov a žien viac ako v uplynulom roku. Najväčším problémom naďalej ostáva prevencia mužov u urológa, ktorých „nerozhýbala“ ani odmena.

Podľa Dariny Sedlákovej z WHO svoje zdravie najviac ovplyvňujeme životným štýlom. O prístupe k zdraviu mnoho vypovedajú práve preventívne prehliadky, ktoré veľká väčšina Slovákov zanedbáva a lekára navštívia až vtedy, keď pociťujú vážne ťažkosti, ktoré znižujú kvalitu ich života. V mnohých prípadoch je však už neskoro a stanovená diagnóza neumožňuje úplné vyliečenie pacienta a vedie k zhoršeniu stavu, strate práce, invalidite alebo aj k smrti. Liečiť rozvinuté ochorenie je totiž omnoho ťažšie ako mu predchádzať. Jedno číslo ako dôkaz: ak by každá žena absolvovala cytologický skríning rakoviny krčka maternice, ktorý dokázateľne znižuje úmrtnosť o 60 percent, zachránila by sa viac ako polovica z 230 žien, ktoré každý rok podľahnú tejto chorobe.

Union ako prvá zdravotná poisťovňa zahrnula prevenciu do benefitov pre poistencov a spustila preventívnu pripomienku. Keďže prevenciu dobrovoľne absolvuje len malá časť poistencov – najdisciplinovanejšie sú ženy pri gynekologickej prehliadke, ktorú absolvuje tretina, najhorší sú muži, z ktorých necelé
4 percentá absolvujú prehliadku u urológa – rozhodla sa Union odmeňovať za prevenciu. „Ak chceme predĺžiť zdravé roky života a znížiť úmrtnosť na rakoviny a ďalšie závažné choroby, musíme ľudí dostať na preventívne prehliadky. Preto motivujeme k prevencii nielen poistencov, ale aj lekárov,“ hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia a členka predstavenstva.

Výsledky u lekárov sú povzbudzujúce: kritériá na priznanie príplatku ku kapitácii splnilo 20 % všeobecných lekárov, 49 % ambulantných poskytovateľov a 14 % gynekológov.

Prevencia skvelo funguje u detí, kde sa miera absolvovania prevencie blíži k sto percentám a takisto pri zubároch, kde funguje negatívna motivácia (postih vyššími platbami, ak človek neabsolvuje prevenciu aspoň raz ročne). Pri urológii sa Union rozhodla, že ako jediná zdravotná poisťovňa v rámci preventívnej urologickej prehliadky uhradí dôležitý diagnostický marker p2PSA pre rozšírenie a zlepšenie detekcie rakoviny prostaty. Pri vyšetrovaní v kombinácii s PSA a free PSA umožňuje stanoviť PHI (prostate health index – index zdravia prostaty), ktorý sa používa ako pomôcka pri rozlíšení rakoviny od nezhubných alebo zápalových ochorení prostaty.

Čo môže odhaliť preventívna prehliadka?
V rámci preventívnej prehliadky sa vykonávajú klinické a laboratórne vyšetrenia, vďaka ktorým je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení napr. poruchu funkcie obličiek a močového mechúra, vysoký krvný tlak, obezitu, poruchu glukózovej tolerancie, zmenenú hladinu tukov, prozápalový stav organizmu, zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia a pod.
Súčasťou preventívnych prehliadok sú aj špeciálne (skríningové) vyšetrenia, ktorých cieľom je odhaliť vybrané onkologické ochorenia už v začiatočnom štádiu (rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina prostaty). Uvedené vyšetrenia nie sú v súčasnosti povinné zo zákona, takže zachytiť tieto ochorenia je možné len v tom prípade, ak sa poistenec na preventívnej prehliadke zúčastní. Včasné zachytenie onkologického ochorenia zvyšuje šancu na vyliečenie až o 90 percent. Od stupňa ochorenia v čase jeho identifikácie je závislý manažment, kvalita života pacienta aj finančné náklady na terapiu.

Odmeňovanie za prevenciu v roku 2016
Od tohto roku Union zdravotná poisťovňa odmeňuje svojich poistencov vo veku od 45 rokov za dôsledné absolvovanie preventívnych prehliadok vrátane všetkých vyšetrení, vďaka ktorým je možné vybrané onkologické ochorenia odhaliť vo včasnom štádiu, kedy je veľká šanca na ich úplné vyliečenie. Zmena v systéme odmeňovania za prevenciu je dôsledkom neustále sa zvyšujúceho výskytu onkologických ochorení. Cielené zameranie sa na určité vekové skupiny poistencov korešponduje s celosvetovým štatisticky doloženým vyšším výskytom jednotlivých ochorení v určitej vekovej kategórii.

Podmienky odmeňovania za prevenciu v Union ZP
Kto? Poistenci od 45 rokov
Čo teba absolvovať? Absolvovanie preventívnych prehliadok vrátane všetkých vyšetrení:
Všeobecný lekár:
– preventívna prehliadka (každé 2 roky)
– test okultného krvácania v stolici od 50 rokov (každé 2 roky)
Gynekológ:
– preventívna prehliadka (každý rok)
– cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice od 45 rokov
– mamografické vyšetrenie prsníkov, na ktoré odporúča gynekológ od 45 rokov (každé 2 roky)
Urológ:
– preventívna prehliadka (každé tri roky)
– vyšetrenie hladiny PSA od 45 rokov
Ďalšie podmienky: Nepretržité trvanie poistného vzťahu poistenca v zdravotnej poisťovni po dobu minimálne 3 roky (potrebné pre účely vyhodnotenia)
Odmena: vitamínový balíček v hodnote 25 €.
Všetky informácie o odmeňovaní za prevenciu sú uvedené na webovej stránke Union ZP https://www.union.sk/odmenujeme-za-prevenciu

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. septembra 2016