Mnoho obyvateľov EÚ má voči utečencom stále negatívny postoj

V ôsmich z desiatich skúmaných krajín bola polovica alebo viac respondentov presvedčená, že prichádzajúci migranti znamenajú zvýšenie teroristických hrozieb. Washington 12. júla (WebNoiny.sk) – Vysoký počet Európanov sa obáva, že migračná kríza zvýši pravdepodobnosť terorizmu v ich krajine, vyplýva z nedávneho prieskumu verejnej mienky, ktorý v desiatich štátoch EÚ uskutočnila expertná skupina Pew Research Centre (PRC) so sídlom vo Washingtone. Informovala o tom agentúra DPA.

V ôsmich z desiatich skúmaných krajín bola polovica alebo viac respondentov presvedčená, že prichádzajúci migranti znamenajú zvýšenie teroristických hrozieb. Najvýraznejší pomer bol v tomto ohľade zaznamenaný v Maďarsku (76 percent), Poľsku (71 percent), na treťom mieste skončili zhodne Nemecko a Holandsko (61 percent).

Vnímanie ovplyvňuje negatívny postoj voči moslimom

Polovica alebo viac opýtaných v piatich z desiatky skúmaných krajín EÚ taktiež súhlasila s tým, že migranti pripravia domáce obyvateľstvo o pracovné príležitosti alebo sociálne dávky. Tieto obavy sú najvyššie opäť v Maďarsku (81 percent), Poľsku (75 percent), Grécku (72 percent) a Taliansku (65 percent).

Vnímanie migrantov je čiastočne ovplyvnené negatívnymi postojmi voči moslimom žijúcim v Európe, uvádza PRC vo svojej správe. V Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Grécku viac než šesť z desiatich respondentov uviedlo, že má voči moslimom žijúcim v ich vlasti záporný postoj. Tento názor pritom vyjadril najmenej jeden zo štyroch opýtaných v každej zo skúmaných krajín.

Dominuje názor, že moslimovia sa chcú odlišovať

V každom z týchto štátov dominuje zároveň stanovisko, že moslimovia sa chcú skôr odlišovať od zvyšku spoločnosti, než prijať zvyklosti a spôsob života tej-ktorej európskej krajiny. Výsledky zverejnené v pondelok sú súčasťou prieskumu, ktorý PRC vykonala v desiatich členských štátoch EÚ, ako aj v USA.

Prieskum bol uskutočnený na vzorke 11.500 respondentov od 4. apríla do 12. mája, teda ešte pred britským referendom o zotrvaní krajiny v EÚ a teroristickými útokmi na letisku v tureckom Istanbule. Do prieskumu boli zahrnuté krajiny, ktoré tvoria 80 percent z celkového obyvateľstva Európskej únie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

12. júla 2016