Ministerstvo spravodlivosti sa chystá novelizovať zákon o väzenskej a justičnej stráži

350463_zbor vazenskej a justicnej straze 640x420.jpg

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti avizuje zmeny pri kontrole Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj pri podávaní sťažností obvinenými a odsúdenými.

Odporúčame:
Ministerstvo kultúry podporí divadelný festival v Brezne namiesto župana Kotlebu

Na právnom a informačnom portáli Slov-lex, je zverejnená predbežná informácia o pripravovanej novele zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Do pripomienkového konania by mala ísť novela v septembri. Dovtedy sa verejnosť môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov či návrhov.

Úprava kontrolnej právomoci ministra

Ako sa píše v zverejnenej informácii, v súčasnosti je zbor podriadený ministrovi spravodlivosti, ktorý má menovaciu a odvolaciu právomocou vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi zboru. Minister taktiež do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva aj námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.

Odporúčame:
Most-Híd má pripravených niekoľko požiadaviek, vládne strany by sa mali dohodnúť v čo najkratšom čase

Okrem toho podľa platnej legislatívy minister riadi zbor, avšak absentuje ustanovenie upravujúce vykonávanie kontroly vo vzťahu k zboru. Je preto žiaduce do právnej úpravy doplniť ustanovenia, ktoré by upravovali kontrolnú právomoc ministra a ním poverených osôb, zdôrazňuje sa v materiáli.

Podávanie sťažností

Druhou oblasťou, ktorú chcú novelou zmeniť je podávanie sťažností. Súčasná právna úprava je príliš formalistická a nezabezpečuje v zákonne prezentovanú ochranu práv a právom chránených záujmov obvinených a odsúdených osôb, tvrdí ministerstvo. Pre podanie sťažnosti sa totiž v zákone uvádza zoznam obligatórnych náležitostí, ktoré musí sťažnosť obsahovať, pričom medzi uvedené patrí vo vzťahu k identifikácii sťažovateľa meno, priezvisko, dátum narodenia a základné číslo sťažovateľa. Pri absencii čo i len jednej z týchto náležitostí je sťažnosť vyhodnotená ako anonymná.

Odporúčame:
Poslankyňa Cséfalvayová vidí veľké rezervy v oblasti školstva

Sťažovateľovi nie je poskytovaná možnosť doplnenia takejto sťažnosti a je vylúčená z prešetrovania. Takáto zákonná úprava sa javí podľa rezortu spravodlivosti ako účelová, pričom to dokazuje aj súčasná prax vybavovania sťažností zborom. Z celkového počtu 320 sťažností podaných v roku 2016, bolo totiž 122 odložených z uvedených formálno-právnych dôvodov. Je potrebné, aby mal sťažovateľ možnosť doplniť chýbajúce údaje, pričom obdobný postup je upravený aj v správnom konaní, kedy sa umožňuje sťažovateľovi zákonom predpísané náležitosti podania doplniť, zdôrazňuje ministerstvo.

 

Viac k témam: Ministerstvo spravodlivosti SR, zákon, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo spravodlivosti sa chystá novelizovať zákon o väzenskej a justičnej stráži © SITA Všetky práva vyhradené.

26. augusta 2017