Ministerstvo školstva predstavilo priority na tento rok

Medzi prioritné úlohy ministerstva školstva patrí zvyšovanie platov učiteľov aj otázka originálnych a prenesených kompetencií.

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva si vytýčilo na tento rok 37 prioritných konkrétnych úloh z oblasti regionálneho školstva. Ako na brífingu po skončení okrúhleho stola z oblasti regionálneho školstva povedal minister školstva Peter Plavčan, medzi prioritné úlohy ministerstva patrí napríklad zabezpečiť legislatívnu úpravu a prostriedky na zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva od 1. septembra.

V rámci novely zákona o financovaní chcú tiež riešiť problematiku financovania prvého stupňa základných škôl, pričom chcú zohľadniť okrem počtu žiakov aj nevyhnutný počet tried. Medzi prioritné oblasti patrí aj príprava návrhu na prehodnotenie presunu časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z ministerstva vnútra späť na ministerstvo školstva. Ministerstvo má v tomto roku tiež vypracovať Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele Slovenska v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade.

Odporúčame:

Platy učiteľov by mohli od septembra stúpnuť o šesť percent

Pre trh práce chcú pripraviť návrh podporných mechanizmov pre efektívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania. V spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a vyššími územnými celkami chcú charakterizovať problém takzvaného modernizačného dlhu škôl. Ministerstvo chce tiež zmapovať situáciu v oblastí kapacít materských škôl a v spolupráci s miestnou územnou samosprávou pripraviť návrhy na jej rozširovanie v miestach, kde je to potrebné. Kompletný zoznam úloh na tento rok ministerstvo uverejní do konca mája.

Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman uviedol, že minister Plavčan podľa neho nedal jasnú odpoveď na konkrétne otázky o finančnom krytí reformy. Crmoman zopakoval, že stále je na stole požiadavka zvyšovania platu učiteľov už v tomto roku o 140 eur. Podľa predsedu komory učiteľov je teda veľmi ťažko zaručiť, čo sa bude diať v septembri a aká bude atmosféra medzi učiteľmi. Podľa Crmomana dnes pri okrúhlom stole nepadli žiadne garancie a konkrétne čísla a dodal, že v podstate sa točíme stále v kruhu. Nepokoj medzi učiteľmi podľa Crmomana narastá a je možné, že sa objavia nové formy protestov, ktoré tu ešte neboli. Ak nebude možné finančné krytie reformy, nebude ju možné realizovať, dodal Crmoman.

Minister školstva dnes zopakoval, že čísla, ktoré sa týkajú finančného zabezpečenia pre reformy, považuje za nevyhnutné minimum a pri rozpracovaní uvedú, aké finančné prostriedky si vyžaduje navyše. Pri rokovaní o rozpočte na budúci rok sa bude opierať o platformu odborníkov, ktorá vznikla. V rozpočte pre školstvo bude žiadať viac peňazí. Do konca mája chcú mať na ministerstve rozpracovaný dokument o úlohách na tento rok a urobia aj finančné ohodnotenie úloh navyše, pri ktorých určia, že ak prostriedky na ne nebudú, nevedia tieto úlohy splniť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

19. mája 2016