Ministerstvo avizuje zmeny, zaplatia Slováci za RTVS viac?

O zvyšovaní úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS by mala rozhodovať odborná komisia, za viac príjmov z koncesionárskych poplatkov by RTVS mal priniesť tretí program.BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo kultúry (MK) SR pripravuje návrh novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Zámer upraviť legislatívu, ktorá by zvýšila výšku tzv. koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávnu televíziu a rozhlas avizuje MK SR na svojej webstránke, v časti aktuality. Ako v zverejnenej správe informuje referát styku s médiami MK SR, ide o predbežnú informáciu k návrhu zákona a predpokladaná účinnosť návrhu zákona je 1. január 2017.

„Cieľom návrhu zákona je optimalizácia výšky úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS za účelom zabezpečenia dlhodobého financovania základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o novú programovú službu,“ píše sa ďalej v zverejnenej správe.

Zvýšenie financovania verejnoprávneho RTVS je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, konkrétne sa o ňom píše v časti Kultúrna politika. Výška tzv. koncesií sa nemenila 13 rokov. Súčasná mesačná platba pre domácnosti 4,64 eura radí RTVS medzi najchudobnejšie v Európe.

Ministerstvo tiež približuje svoju predstavu, ako by sa mali poplatky za služby RTVS zvyšovať. „Návrh zákona predpokladá zriadenie Komisie pre evaluáciu financovania verejnoprávneho vysielania, ktorá bude nezávislým poradným orgánom pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Pôsobnosť komisie bude zahŕňať najmä vypracovanie správy o finančnej situácii RTVS, ktorá obsahuje aj stanovisko k skutočnosti, či je vzhľadom na finančnú situáciu RTVS potrebné meniť výšku sadzby úhrady, a ktorú bude predkladať ministrovi kultúry. Na základe správy komisie ustanoví ministerstvo kultúry sadzbu úhrady vo vyhláške,“ približuje svoju predstavu rezort kultúry, pod ktorý patrí aj legislatívny rámec fungovania médií na Slovensku.

Tretí kanál nebude len o športe

Za zvýšenie platby by mali diváci dostať službu navyše, a to tretí televízny program, ktorý by mohol byť napríklad športový, povedal to pre agentúru SITA 13. apríla, po schválení programového vyhlásenia vládou minister kultúry Marek Maďarič. RTVS sa podľa Maďariča zároveň v uplynulých rokoch dostal z dlhov, získal si priazeň divákov, finančne je však na hrane svojich možností.

„Je tu situácia, o ktorej som vždy sníval, aby som mohol prísť s definitívnym riešením financovania, pre Európu klasického, štandardného financovania verejnoprávnych médií. To znamená – financovanie cez úhrady alebo takzvané koncesionárske poplatky. Pretože tie sa 13 rokov nemenili, sú jedny z najnižších v Európe a nezodpovedajú potrebám RTVS,“ uviedol minister.

Rozšírenie verejnoprávneho televízneho vysielania o tretí kanál je súčasťou záväzku súčasného manažmentu RTVS, konštatoval pre SITA 14. apríla v reakcii na programové vyhlásenie vlády generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. „Zmenou financovania RTVS určite prinesie pridanú hodnotu, a to je tretia programová služba. Nebude to rozhodne čisto športový monotyp,“ konštatoval Mika.

Šport, ktorý zasahuje do vysielania Jednotky aj Dvojky si podľa neho určite „zaslúži svoje vlastné miesto, ale nebude to len športový kanál“. Podľa Miku by tretí kanál mohol vysielať šport, ktorý v súčasnosti narúša vysielaciu štruktúru Jednotky a Dvojky. Nepôjde teda o obnovu bývalej športovej Trojky, skôr plnoformátový kanál.

Úprava výšky tzv. koncesií by mohla byť inšpirovaná modelom, aký funguje vo väčšine štátov Európskej vysielacej únie (EBU, European broadcasting union), kde sú verejnoprávne médiá financované na základe odborného nestranného posudzovania rôznych typov nákladov médií.

Platíme nižšie koncesionárske poplatky ako Chorváti, Slovinci či Česi

Za programové služby RTVS – televíznu Jednotku a Dvojku a všetky okruhy Slovenského rozhlasu platia slovenské domácnosti 4,64 eura mesačne. V Chorvátsku v prepočte viac ako 11 eur, v Slovinsku 12,75 eura a v Českej republike, kde je však dvojnásobok domácností v porovnaní so Slovenskom, je to viac ako sedem eur.

Manažment RTVS dlhodobo upozorňuje, že financovanie verejnoprávnych médií u nás nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné. Platiteľmi úhrad sú fyzické osoby, ktoré eviduje dodávateľ elektriny ako odberateľov elektriny v domácnosti. Koncesie platia aj tí, čo zamestnávajú aspoň troch zamestnancov. Tento rok očakáva RTVS z hlavného zdroja svojich príjmov – z koncesionárskych poplatkov – 75 miliónov eur.

V texte Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 sa v časti nazvanej Kultúrna politika okrem iného píše o tom, že cieľom legislatívneho opatrenia, ktoré poskytne RTVS stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti, je „zabezpečiť dlhodobé financovanie základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o nový vysielací okruh“.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

26. apríla 2016