Mimovládky broja proti Kotlebovmu interrupčnému zákonu, je vraj nacistický a v rozpore s ústavou

363674_kotleba 676x479.jpg

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Takmer päťdesiatka mimovládnych organizácií, iniciatív a občianskych združení vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby hlasovali proti novele zákona o umelom prerušení tehotenstva a nepripustili obmedzovanie práv žien a kontrolovanie ich životov prostredníctvom reštrikcií v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva.

Pokles interrupcií aj bez reštrikcií

Návrh zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko, považujú za fašistický, a preto poslancom adresovali otvorený list. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Maďarová z feministickej organizácie ASPEKT.

Ako signatári listu uviedli, ženy majú právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí a majú právo na prístup k prostriedkom, ktoré toto rozhodovanie umožňujú. „Súčasný návrh je ostrým zásahom do ich osobnej integrity a ich práva na súkromie, ľudskú dôstojnosť, osobnú slobodu a vyznanie. Snahy o obmedzenie práva na interrupciu dehonestujú ženy, pretože vychádzajú z predpokladu, že nie sú schopné robiť zodpovedné a uvážené rozhodnutia o svojom živote a zdraví,“ konštatujú.

V otvorenom liste uvádzajú, že na Slovensku počet vykonaných interrupčných zákrokov dlhodobo klesá. Za posledných dvadsať rokov sa počet umelých prerušení tehotenstva u žien s trvalým pobytom na Slovensku znížil o 71 percent. Tento pokles patrí k najzásadnejším v Európe a dochádza k nemu bez reštrikcií a zákazov. Zákaz interrupcií vedie k nutnosti podstupovať ich v zahraničí, k nebezpečným nelegálnym zákrokom a zvýšenej úmrtnosti žien.

Dôraz na prevenciu

Takmer 50 mimovládok, iniciatív či občianskych združení a viac ako 100 občanov navrhuje sústrediť sa na také opatrenia, ktoré podporujú ženy a sú efektívne pri znižovaní počtu interrupcií.

Odporúčame:
SaS nepodporí návrh kotlebovcov na sprísnenie interupcií, chcú sa vyhnúť ilegálnym potratom

„Zabezpečme ženám prístup k moderným formám antikoncepcie. Postarajme sa o prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove v školách. Presadzujme opatrenia, ktoré podporujú rodovú rovnosť v oblastiach verejného aj súkromného života. Snažme sa o odstraňovanie diskriminácie žien a o to, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výlučne na ich pleciach. Robme kroky, ktoré zlepšia kvalitu sociálnych a zdravotníckych služieb pre ženy a deti.

Riešme problém chudoby, ktorej čelia najmä matky samoživiteľky, viacčlenné rodiny či rodiny z marginalizovaných skupín. V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad čakacie lehoty, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky,“ vysvetľujú v otvorenom liste.

Rozpor so sekulárnym charakterom Slovenska

Snahy obmedzovať prístup k interrupciám sú na Slovensku podľa signatárov už desaťročia v centre záujmu rôznych skupín. Súčasná právna úprava interrupcií v zásade rešpektuje slobodu, nenúti ženy, aby podstúpili interrupcie, dáva im možnosť zodpovedne sa rozhodnúť. Obmedzenie prístupu k interrupciám by však nútilo ženy konať podľa jedného – nie právneho, ale náboženského – poriadku. To je v rozpore so sekulárnym charakterom Slovenskej republiky, ktorý zakotvuje Ústava SR, upozorňujú mimovládky.

V otvorenom liste pripomenuli, že počas fašistického Slovenského štátu bolo jedným z prostriedkov štátnej kontroly obmedzovanie práv žien a zákaz interrupcií zákonom z roku 1941.

„Aj vtedy sa argumentovalo záchranou národa a ochranou rodiny, teda nacionalistickou populačnou politikou a náboženskými argumentmi. Zákon, ktorý obmedzuje možnosť žien rozhodovať o svojom živote a diktuje im jediný návod na život, nad nimi de facto preberá kontrolu. Je teda fašistický nielen pre svoje spojenie so stranou, ktorá ho presadzuje, ale najmä pre svoj nebezpečný obsah,“ dodáva sa v liste.

3 možné prípady

Ľudová strana Naše Slovensko chce zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Interrupcie by mali byť možné len v troch odôvodnených prípadoch.

V prípade ohrozenia života ženy a žena dá na interrupciu súhlas, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy a žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.

Viac k témam: interrupcia, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, mimovládne organizácie, Národná rada SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Mimovládky broja proti Kotlebovmu interrupčnému zákonu, je vraj nacistický a v rozpore s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.

23. mája 2018