Majetok skrachovaného Svitstroja ide na predaj

Správca strojárskej spoločnosti Svitstroj v konkurze vyhlásil prvé kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu. V ňom sa budú predávať hnuteľné veci – mobilné zásobníky na vodu.BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Skrachovaná strojárska spoločnosť Svitstroj, a. s. v konkurze so sídlom vo Svite v okrese Poprad sa bude rozpredávať. Spoločnosť Bankruptcy & Recovery Service, k. s. ako správca konkurzu vyhlásila prvé kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu. V ňom sa budú predávať hnuteľné veci – mobilné zásobníky na vodu.

„Hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponuku, pričom minimálna cena majetku bude 40 000 eur za celý hnuteľný majetok,“ oznámil správca. Ako vyplýva z informácií zverejnených v Obchodnom vestníku, v prípade stretu najvyšších ponúk bude mať prednosť ponuka doručená ako prvá. Lehota na predkladanie ponúk je do desiatich dní. Pokyn na speňaženie majetku firmy za určených podmienok uložil správcovi Okresný súd Prešov.

Konkurz na majetok Svitstroja vyhlásil súd v októbri

Konkurz na majetok Svitstroja vyhlásil súd v októbri minulého roka, pričom firma požiadala o vyhlásenie konkurzu v máji. Svitstroj sa dostal do problémov v dôsledku platobnej neschopnosti svojho úplného vlastníka, nemeckej strojárskej spoločnosti AAM Auftragsabwicklung, Anlagenbau, Maschinenbau GmbH z Fuchsmühlu. Materská spoločnosť zabezpečovala takmer celý odbyt slovenskej firmy, ale v posledných rokoch nemala dostatočné množstvo objednávok.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Praha ako zabezpečený veriteľ má podľa zoznamu pohľadávok záložné právo na sumy vyše 797 tis. eur a 1,9 mil. eur, Daňový úrad Prešov takmer na 69 tis. eur, Chemosvit Energochem na vyše 42 tis. eur, Chemosvit, a. s. na vyše 5 tis. eur.

Svitstroj podľa poslednej zverejnenej účtovnej závierky dosiahol v roku 2014 zisk po zdanení 190,9 tis. eur (najvyšší od roku 2010), pričom rok predtým vykázal stratu 3,12 mil. eur. Pred dvoma rokmi mal čistý obrat 8,46 mil. eur. Firma zaznamenala v hospodárskej činnosti výnosy 9,15 mil. eur pri medziročnom raste o 133,3 %. Z toho tržby z predaja vlastných výrobkov v objeme 7,73 mil. eur vzrástli o 51 %. Náklady vo výške 8,75 mil. eur boli vyššie o 26,1 %. Zisk z hospodárskej činnosti predstavoval vyše 402 tis. eur (v roku 2013 strata vyše 3 mil. eur). Pridaná hodnota v roku 2014 dosiahla 1,89 mil. eur oproti zápornej hodnote 630,7 tis. eur rok predtým. Firma mala ku koncu roku 2014 spolu 108 zamestnancov.


Ku koncu roka 2014 mal majetok 7,34 milióna eur

Spoločnosť mala ku koncu roka 2014 majetok v hodnote 7,34 mil. eur, medziročne menej o 478,6 tis. eur. Vlastné imanie vo výške 2,43 mil. eur vzrástlo o 1,34 mil. eur a krylo majetok na 33,15 %. Záväzky v objeme 4,85 mil. eur klesli o 1,81 mil. eur a na majetku mali podiel 66 %. Krátkodobé záväzky predstavovali 1,87 mil. eur, z toho z obchodného styku 1,53 mil. eur. Bežné bankové úvery mali objem 2,64 mil. eur. Krátkodobé pohľadávky vo výške 1,38 mil. eur vrástli o 152,9 tis. eur.

Spoločnosť Svitstroj, a. s. v konkurze bola založená v máji 2001 a do Obchodného registra SR zapísaná v auguste 2001. Eviduje základné imanie vo výške 3,859 mil. eur. Vznikla odlúčením metalurgickej a strojárenskej výroby od spoločnosti Chemosvit, a.s. Vychádzala z dlhoročnej tradície priemyselnej výroby vo Svite, založenej spoločnosťou Baťa zo Zlína v roku 1934. Spoločnosť sa sústreďovala na činnosť subdodávateľa v strojárenskej – zámočníckej výrobe , prevažnú časť obratu realizovala na trhoch západnej Európy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. mája 2016