Kotlebove hliadky budú nezákonné, extrémizmus postihovanejší

Trestné činy extrémizmu a rasovo motivované trestné činy by mali po novom spadať pod Špecializovaný trestný súd.

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Kotlebove hliadky vo vlakoch budú protizákonné. Paragraf, ktorý by ich mal postaviť mimo zákon, v novele zákona o dráhach schválila vláda. Zmena sa nachádza v návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii, ktorú na vládu predložil rezort spravodlivosti.

V schválenom texte sa píše, že „dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy a na železničných staniciach a ich majetku vykonáva Policajný zbor alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom„.

Hliadky Ľudovej strany (ĽS) Naše Slovensko, ktoré sa zameriavajú najmä na Rómov, sú vo vlakoch od apríla. S týmto nápadom prišli Kotlebovci po útoku 16-ročného Šimona na 21-ročnú Viktóriu, ktorý sa odohral začiatkom apríla. Páchateľ na dievča zaútočil a následne mu ukradol peňaženku. Polícia ho chytila. Predseda strany Marian Kotleba páchateľa označil za „cigánskeho extrémistu„. Muži, ako hliadka dozerajúca na poriadok, majú na sebe zelené tričká Kotlebovej ĽS Naše Slovensko.

Odporúčame:

Minister Brecely bude možno na poslednom rokovaní vlády

Po letnej prestávke čaká ministrov hlasovací maratón

Stranu Sieť opustilo päť poslancov, chcú spoluprácu s Mostom

SNS nepodporí zvýšenie koncesií, ako navrhuje rezort kultúry

Železnice zareagovali zmenou

Železnice pre túto aktivitu už zmenili prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Po novom je bez predchádzajúceho písomného povolenia ZSSK vo vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom.

Bez písomného súhlasu ZSSK je zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony. Ľudová strana Naše Slovensko začiatkom augusta avizovala, že napriek tomu bude pokračovať v hliadkach vo vlakoch a od jesene spúšťa vlakové hliadky aj na západnom okruhu.

Trestné činy extrémizmu a rasovo motivované trestné činy by sa mali postihovať účinnejšie. Vláda odsúhlasila novelu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorá to má umožniť. Kódexy sú novelizované v rámci nového zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii.

Extrémizmus posúdi špecializovaný súd

Trestné činy extrémizmu a rasovo motivované trestné činy by mali po novom spadať pod Špecializovaný trestný súd. Reálne týchto prípadov na súdoch nie je veľa. „Posúdenie, či ide o extrémistický trestný čin, si vyžaduje istú kvalifikáciu a znalosti. Kvalite rozhodovania prospeje, keď sa budú sudcovia tejto téme venovať a špecializovaný súd má na to predpoklady,“ vysvetlila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Podávať obžalobu v takýchto prípadoch tak bude po novom Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. K účinnejšiemu postihovaniu takýchto trestných činov môže pomôcť rovnako aj ďalší zámer ministerky Žitňanskej. Tá chce v nadväznosti na tieto legislatívne zmeny vytvoriť osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu. Prax ukazuje, že aj jeho absencia bráni dôslednému vyšetrovaniu týchto trestných činov.

Návrh upravuje a precizuje ustanovenia dotýkajúce sa extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Zmeny v Trestnom zákone sa dotýkajú napríklad definície extrémistického materiálu. Ustupuje sa od dikcie, podľa ktorej materiál je možné definovať ako extrémistický iba vtedy, ak orgány činné v trestnom konaní dokážu jeho spojitosť s podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiaducim javom.

Nový trestný čin apartheidu

Ďalšou novinkou je, že bude trestná nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia. Precizuje sa tiež definícia rasovo motivovaného trestného činu. Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný, už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti či etnickej skupine.

Návrh ministerstva tiež zavádza skutkovú podstatu nového trestného činu apartheidu. Apartheid je v rámci medzinárodného trestného práva vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Je možné ho definovať ako konanie jednotlivca, ktorým sa snaží zachovať režim charakteristický útlakom a nadvládou jednej rasovej skupiny nad inou.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. augusta 2016