JEREMIE úver má pomôcť malým a stredným podnikom

BRATISLAVA 16. mája 2016 (WBN/PR) – Živnostníci, malé a stredné podniky majú jedinečnú možnosť získať zvýhodnený úver na rozvoj ich podnikania. Vďaka spolupráci so Slovenským záručným a rozvojovým fondom (SZRF) prináša Tatra banka nový úverový program.

„Tatra banka aj v tomto roku pokračuje v nastavenom trende podporovať malé a stredné podniky a k doterajšiemu programu, zavedenému v roku 2013 v rámci iniciatívy JEREMIE – First Loss Portfolio Guarantee, pridáva do svojho produktového portfólia aj druhý program z iniciatívy JEREMIE – Portfolio Risk Sharing Loan,“ predstavuje nový program Peter Bilčík, riaditeľ odboru produktov a podpory pre firemných klientov Tatra banky.

Hlavnou výhodou programu je opäť nižšia úroková sadzba. Do programu sa môžu zapojiť malí a strední podnikatelia:

• so sídlom na Slovensku,
• s počtom zamestnancov do 250,
• ročným obratom do 50 mil. eur,
• s bilančnou sumou do 43 mil. eur,
• financovaná investícia, resp. prevádzka musí byť lokalizovaná na Slovensku, avšak mimo okresov Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok,
• maximálna výška úveru pre jedného podnikateľa je 1,0 mil. eur so splatnosťou až do 10 rokov.

Viac informácií o podmienkach úveru získate vo všetkých pobočkách, firemných centrách a obchodných zastúpeniach
firemných centier Tatra banky.

Program je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. mája 2016