Je čas na kontrolu ventilov a hlavíc radiátora!

Bratislava, 21. septembra 2016 (WBN/PR) – Zimná vykurovacia sezóna oficiálne začala už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C . Ako dosiahnuť počas zimných dní teplo a komfort bývania, aby nás po zime neprekvapili vysoké nedoplatky?

Ponúkame vám krátky manuál čo robiť pred a počas vykurovacej sezóny. Správna príprava vykurovacej sústavy na zimu môže eliminovať neželané poruchy, odstávky kúrenia či únik energií.

Tip č. 1: Čo robiť pred vykurovacou sezónou?

1. Skontrolujte funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadne poruchy nahláste čím skôr správcovi;
2. Počas celého leta a najmä v tomto období, by ste mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum (stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome;
3. Radiátory v momente začiatku vykurovacej sezóny odvzdušnite;
4. Ak ešte v bytovom dome nemáte inštalované pomerové rozdeľovače alebo merače tepla, mali by ste vedieť, že legislatíva ukladá ich povinnú inštaláciu do konca roka 2016 pri budovách s centrálnym zdrojom tepla, ktorých celková podlahová plocha je väčšia ako 500 m2.

Tip č. 2: Správne nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch.

Základným opatrením ako znížiť spotrebu tepla je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach, a to podľa ich využitia. Doporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 °C, tj. nastavenie hlavice na stupni 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie!

Poznáte hodnoty termostatických hlavíc?
Rozpätie nastaviteľných teplôt sa môže odlišovať podľa typu termostatickej hlavice a pri používaní je potrebné riadiť sa informáciami od výrobcu. Každé číslo na termostatickej hlavici zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje, spravidla v rozsahu teplôt od 12-26°C:

Stupeň 1-2 (12-16°C): používame ak chceme byt temperovať počas našej neprítomnosti;
Stupeň 2-3 (16 – 20°C): nastavujeme v miestnostiach s občasným pobytom a tam, kde vykonávame pohybové aktivity;
Stupeň 3-4 (20-23°C): ideálna teplota v miestnostiach, kde sa zdržiavame najviac;
Stupeň 4-5 (23-26°C): vyššiu teplotu uvítajú tí, ktorí sú nároční na teplo;
Stupeň 5 (nad 26°C): ventil je otvorený naplno a nastáva plytvanie teplom!

Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach:
• Kuchyňa 20°C
• Spálňa 18°C
• Obývačka, detská izba, pracovňa 21°C
• Kúpeľňa 24°C

Tip č. 3: Čo robiť počas vetrania?

Počas chladných zimných dní by sa malo vetrať krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu je potrebné stiahnuť na minimum, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa, a tým dochádza k plytvaniu. Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.

Tip č. 4: Inštalácia meračov.

Významné úspory v bytových domoch s centrálnym zásobovaním tepla je možné dosiahnuť aj inštaláciou meračov tepla či pomerových rozdeľovačov tepla. Pre tých, ktorí chcú byť častejšie informovaní o svojej spotrebe sú vhodnou alternatívou rádiové prístroje. Tie diaľkovo komunikujú so zbernicou dát a údaje o dennej spotrebe sú cez rádiovú sieť integrované na internetový portál. Vlastníci bytov, zástupcovia vlastníkov a správcovia tak môžu jednoducho sledovať a porovnávať spotreby tepla v objekte za rôzne časové obdobia a efektívnejšie hospodáriť s energiami.

„V momente ak je v bytoch zabezpečené meranie, užívatelia bytov majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, nakoľko náklady za teplo sa im rozpočítajú na základe ich skutočnej spotreby. Z praxe pozorujeme, že po nainštalovaní pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla sa celková spotreba v bytovom dome výrazne zníži približne o 20%“, uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

O spoločnosti ista Slovakia
ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov – pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobrané teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete. ista Group zamestnáva viac ako 4.700 ľudí a v roku 2014 zaznamenala tržby vo výške 781,2 miliónov EUR.

Na Slovensku spoločnosť ista pôsobí už od roku 1993 a poskytované produkty a komplexné služby partia k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Vyškolení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby s ohľadom na individuálne potreby pre viac ako 110 000 slovenských domácností. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

21. septembra 2016