Jadrový dozor vykonal vyše sto inšpekcií, na prevádzke jadrových blokov zistil menšie udalosti

376125_atomova eletraren mochovce 676x488.jpg

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Slovenské jadrové elektrárne a zariadenia boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. Na základe svojich kontrol to konštatuje vo svojej správe Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD).

„Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti je možné konštatovať, že jadrové elektrárne a zariadenia boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by sme museli vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora, respektíve zastavenie prevádzky jadrovej elektrárne,“ uviedol úrad v správe, ktorú v stredu vzal vládny kabinet na vedomie.

Menšie udalosti bez osobitného významu

Kontrolný orgán vlani vykonal 183 inšpekcií, z toho päť skončilo formou protokolu, ostatné ako záznam. Aj napriek bezpečnej a spoľahlivej prevádzke jadrových blokov zistil ÚJD menšie udalosti bez osobitnej významnosti z hľadiska jadrovej bezpečnosti. Na dvoch jadrových blokoch Atómovej elektrárne Bohunice zaevidoval úrad deväť prevádzkových udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu.

„Vyskytol sa jeden prípad automatického odstavenia reaktora,“ upozornil ÚJD. Počas plánovanej odstávky tretieho bohunického bloku na výmenu paliva pri vychladzovaní primárneho okruhu sa totiž automaticky odstavil reaktor pôsobením aktivácie automatickej ochrany 1. „Pôsobenie bolo zapríčinené nárastom tlakového rozdielu na parogenerátore,“ vysvetlil úrad.

Odporúčame:
Generálna oprava jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce prebehla v rekordnom čase

Ďalšou bezpečnostne významnou udalosťou v Atómovej elektrárne Bohunice V2 bolo nežiaduce krátkodobé otvorenie poistného ventilu parogenerátora pri nižšom tlaku ako určuje prevádzkový predpis.

„K udalosti prišlo počas plánovaného zníženia výkonu na vyhľadávanie netesnosti na treťom bloku. Na udalosť sme reagovali neplánovanou kontrolou, počas ktorej sme identifikovali pochybenia zo strany držiteľa povolení. Na základe zistení bol spracovaný protokol,“ dodal ÚJD.

Hromadná výpoveď operátorov

Úrad taktiež pozorne sledoval vývoj situácie a postup manažmentu Slovenských elektrární pri riešení hromadnej výpovede operátorov blokovej dozorne, zmenového inžiniera a vedúceho reaktorového bloku v októbri minulého roka.

„Dôvodom bolo nevyhovenie požiadavke na 30-percentné zvýšenie platov pre uvedené pozície. Záležitosť bola vyriešená rokovaním manažmentu a zamestnancov. V tejto súvislosti sme začali vo zvýšenej miere pripravovať inšpekcie v oblasti kultúry bezpečnosti a venovať sa vzťahu manažment – zamestnanec,“ uviedol ÚJD.

Dostavba Atómovej elektrárne Mochovce

Na prvom a druhom jadrovom bloku Atómovej elektrárne Mochovce zaevidoval ÚJD desať prevádzkových udalostí. „Najvýznamnejšou prevádzkovou udalosťou na prvom bloku bolo ohnutie pracovnej tyče zavážacieho stroja pri výkone kontroly tesnosti palivových kaziet. Na udalosť sme reagovali neplánovanou inšpekciou, ktorá bola na základe identifikovaných nálezov ukončená protokolom,“ dodal ÚJD.

Odporúčame:
Slovenskí vedci sú pre CERN dôležitým partnerom, študentom ponúkajú stáže

Kontrolný orgán si posvietil aj na tretí a štvrtý jadrový blok Atómovej elektrárne Mochovce, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe. „Pravidelne sme kontrolovali a hodnotili stav jadrových blokov vo výstavbe, kvalitu montáže vybraných zariadení a stavebných konštrukcií, realizáciu pomontážnych kontrol zmontovaných technologických celkov alebo ich častí ako aj priebeh testov a skúšok, či už na stavbe, alebo priamo u výrobcu počas akceptačných skúšok bezpečnostne významných zariadení. V prípadoch, keď sme zistili nedostatky v dodržiavaní požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, nepovolili sme začatie skúšok systému, až do ich odstránenia,“ konštatoval ÚJD.

Viac k témam: Atómová elektráreň Mochovce, ÚJD Úrad jadrového dozoru
Zdroj: Webnoviny.sk – Jadrový dozor vykonal vyše sto inšpekcií, na prevádzke jadrových blokov zistil menšie udalosti © SITA Všetky práva vyhradené.

23. mája 2018