Finančná podpora štátu na spolufinancovanie vybraných DSS sa zvýšila, novelou upravili aj výšku pokút

475802_gettyimages 1295849229 676x451.jpg

5.1.2022 (Webnoviny.sk) – Finančná podpora štátu na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach krízovej intervencie sa od začiatku tohto roka zvýšila. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

Výška tejto finančnej podpory na príslušný rok sa bude valorizovať nariadením vlády. Doterajší register poskytovateľov sociálnych služieb sa mení na register sociálnych služieb, v ktorom bude vyšší územný celok viesť každú sociálnu službu príslušného druhu a formy podľa miesta jej poskytovania. Týmto krokom sa má zabezpečiť efektívnosť a zrozumiteľnosť vedenia tohto registra pre občana.

Väčšia transparentnosť

Novela zákona tiež stransparentní vznik povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky podľa zákona.

„Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť na rovnakom základe prístup fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu, k spolufinancovaniu sociálnej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Stúpla aj výška pokuty

Maximálna výška pokuty pre poskytovateľa sociálnej služby za porušenie zákonných povinností stúpa zo súčasných 2-tisíc na 5-tisíc eur.

„Jej doterajšia výška nemá dostatočný preventívny charakter proti páchaniu správnych deliktov zo strany poskytovateľov sociálnych služieb,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.

Ministerstvo totiž znepokojuje nárast počtu prípadov zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poukazuje na nedostatky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby, resp. nedodržiavanie zákona o sociálnych službách.

Viac k témam: Centrá sociálnych služieb, Finančná pomoc, novela zákona o sociálnych službách, Pokuta
Zdroj: Webnoviny.sk – Finančná podpora štátu na spolufinancovanie vybraných DSS sa zvýšila, novelou upravili aj výšku pokút © SITA Všetky práva vyhradené.

5. januára 2022