Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov bola v decembri najnižšia za posledných deväť mesiacov

475954_gettyimages 1219961490 676x442.jpg

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri tohto roka zhoršila. Súhrnný sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu klesol podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 bodov na úroveň 94,8, čo je najnižšia hodnota od marca tohto roka a zároveň výrazne pod úrovňou dlhodobého priemeru.

Pretrvávajúce problémy s dodávkami v priemysle, ktoré brzdia hospodársky rast, ovplyvnili na konci roka aj náladu podnikateľov v tomto odvetví. Indikátor dôvery po sezónnej úprave v decembri poklesol o 3,3 percentuálneho bodu na hodnotu -3,3. Vývoj podľa ŠÚ SR nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a to najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a farmaceutických výrobkov.

Najpesimistickejšie hodnotili dopyt po službách

Vývoj v službách, na ktoré dopadli komplikácie súvisiace s vrcholiacou treťou vlnou pandémie, bol ovplyvnený negatívnejšími hodnoteniami všetkých troch zložkách indikátora dôvery. V decembri tak oproti minulému mesiacu klesol o 8 percentuálnych bodov na hodnotu 7.

Najpesimistickejšie podnikatelia hodnotili budúci dopyt po službách. Zníženie očakávali takmer vo všetkých odvetviach, najviac v doprave a skladovaní a tiež v ostatných činnostiach. Výnimkou sú len ubytovacie a stravovacie služby, kde očakávajú zlepšenie súvisiace s uvoľňovaním opatrení a možným otváraním prevádzok ku koncu roka.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku na začiatku decembra už štvrtý mesiac po sebe plynule klesala a dosiahla najnižšiu úroveň od marca tohto roku. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery bol na úrovni -25,9, medzimesačne klesol o 3 body. Obavy spotrebiteľov najviac vzrástli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácnosti. Mierne pesimistickejší boli aj pri očakávaných úsporách domácností a z vývoja nezamestnanosti.

Najviac sa prepadla dôvera v obchode

Najviac spomedzi piatich sledovaných oblastí sa v decembri 2021 prepadla dôvera podnikateľov v obchode. Indikátor dôvery klesol medzimesačne o 12,4 bodu na hodnotu 15,3. Negatívne hodnotenia prevládali najmä v predaji motorových vozidiel a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace prevládali najvyrovnanejšie názory medzi podnikateľmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.

Dôvera v stavebníctve sa podľa zverejnených údajov nemení už tretí mesiac, sezónne upravený indikátor sa drží na úrovni -14,5 bodu. Aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer o 9,5 bodu. Výsledná hodnota bola výsledkom skutočnosti, že zhoršené hodnotenia úrovne objednávok eliminoval mierny rast dôvery pri hodnotení zamestnanosti v nasledujúcom období.

Viac k témam: Dôvera, Podnikatelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov bola v decembri najnižšia za posledných deväť mesiacov © SITA Všetky práva vyhradené.

4. januára 2022