Digitálne dvojča vedie podniky k Industry 4.0

Bratislava – 28. september 2016 (WBN/PR) – SOVA Digital v úzkej spolupráci so Strojníckou fakultou STU a za podpory spoločnosti SIEMENS pripravila jedinečný projekt – Digitálne dvojča – zameraný na jednoduchý a bezproblémový nábeh slovenských firiem na vlnu technologických inovácií Industry 4.0. Digitálne dvojča má ambície byť aplikované v podstatnej časti slovenského priemyslu.

Digitálne dvojča je funkčným systémom priebežnej optimalizácie procesov, ktoré tvorí fyzická výroba
v prepojení s vlastnou digitálnou „kópiou“. Vytvára prostredie digitálneho podniku, v ktorom firma môže optimalizovať prevádzku priamo počas výrobného reťazca, meniť parametre a procesy výroby a prispôsobovať produkt požiadavkám trhu. Dáta, ktoré behom tejto doby vznikajú, vytvárajú komplexný obraz o danom výrobku a výrobe. Digitálne dvojča informácie zhromaždí a neustále vyhodnocuje. To umožňuje okrem iného skrátiť a zefektívniť vývojový cyklus, optimalizovať výrobu, skrátiť dobu nábehu nových výrobkov, odhalí neefektívne nastavenie procesov, či personálnych výkonov.

Aplikácia je vhodná a dostupná pre veľkú časť výrobných podnikov na Slovensku a väčšinou si nevyžaduje zásadnejšie zmeny súčasných výrobných zariadeniach, ani ich obmenu. Je zrealizovateľná v priebehu niekoľkých týždňov ako investícia s rýchlou návratnosťou. „Ak sa zlepšenia vopred otestujú digitálne, môžu byť výsledkom úspory až v desiatkach percent, bez dramatickým investícií, či nutnosti výroby prototypov. To všetko bez chýb a kolízií,“ upresňuje Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital.

Tlak trhov na kratšie inovačné cykly, nižšie ceny, komplexnejšie výrobky, zvýšenie flexibility, individualizovanú výrobu, či vyššiu produktivitu sa neustále zvyšuje. „Ak si chcú slovenské firmy udržať konkurencieschopnosť a miesto na trhu, musia sa prispôsobiť novým nárokom a operatívne optimalizovať výrobné procesy. A hlavne, musia si uvedomiť jednu skutočnosť, že dnes už nejde o to, či to urobiť alebo nie, ale ako rýchlo prispôsobiť svoju výrobu trendom,“ konštatuje Martin Morháč. Riešením je zhromaždenie dát a vzájomné prepojenie produktov, zariadení a ľudí.

Väčšina podnikov sa v posledných rokoch problematikou Industry 4.0 začala zaoberať a dnes by mali len pokračovať a použiť nástroje a princípy, ktoré ich posunú významnejšie vpred. „Na aplikáciu Industry 4.0 neexistuje žiadna šablóna. Každá firma potrebuje unikátne riešenie zodpovedajúce jej stratégii rozvoja, charakteru výrobkov a výroby, trhu a predstáv manažmentu. SOVA Digital pristupuje ku každému klientovi individuálne, implementáciou digitálneho dvojčaťa nastavíme procesy vo firme tak, aby zásadným spôsobom rozšírili možnosti jej rozvoja,“ zhodnotil M. Morháč.

Digitálne dvojča – prínosy
– využitie existujúcich výrobných strojov, zariadení, prevádzok doplnením drobných komponentov (senzorov, optimalizačných softvérových riešení) zameraných na zber a vyhodnocovanie dát a následnú optimalizáciu
– výsledkom je nárast produktivity existujúcich výrobných zariadení, schopnosť pružne sa prispôsobiť zmenám v sortimente a takmer okamžite vyrábať v optimalizovanom režime
– jedná sa minimálnu investíciu s rýchlou návratnosťou (návratnosť by mala byť bežne kratšia ako
6 mesiacov, nemala by prekročiť 12 mesiacov); investícia by sa mala rádovo pohybovať max. v desiatkach tisíc eur
– krátka doba implementácie riešenia – rádovo týždne
– okrem nárastu produktivity sú sprievodnými javmi znížená chybovosť, zvýšená kvalita, aplikácia prediktívnej údržby znižuje poruchovosť zariadení a tým aj nákladov
– koncept digitálneho dvojčaťa je možné využiť vo výrobe, vo výrobnej, skladovej i dopravnej logistike, pri prevádzke zariadení.

SOVA Digital

Spoločnosť SOVA Digital prináša už 25 rokov na slovenský trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych priemyselných trendov. SOVA Digital dnes ponúka komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v duchu tejto charakteristiky a v koncepte Industry 4.0 Je jediným dodávateľom PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre Slovenský trh. Má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.

Viac informácií nájdete o Industry 4.0 nájdete na www.industry4.sk, www.sova.sk

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

28. septembra 2016