DELTA mení kultúru spolupráce stavebných projektov

BRATISLAVA 30. augusta (WBN/PR) – O tom akú kvalitu budovy investor získa, výrazne rozhoduje kvalita a odbornosť projektového tímu, ktorý stavebný projekt riadi a sprevádza investora v dôležitých rozhodnutiach. Preto je významným elementom pre úspech stavebného projektu voľba správneho partnera, ktorý dokáže vytvoriť jeden zohraný tím, ktorý má spoločný zámer a cieľ a dokáže tak vykonať celý stavebný projekt od zrodu až po finálnu kolaudáciu bez problémov, hovorí na úvod rozhovoru Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult.

Stavebné projekty s kultúrou partnerskej spolupráce
Práve pri plánovaní stavby budovy či iného väčšieho priemyselného objektu je potrebné investovať energiu hneď pri štarte projektu, vo fáze plánovania a prípravy projektu, a vytvoriť jeden interdisciplinárny funkčný „smart team“ založený na skutočnej spolupráci špecialistov z jednotlivých odborov, ktorý má rovnaké záujmy a potreby a vyvaruje sa typickému problému tzv. mentality bojových pilotov, teda súperenie, ktoré vedie k neproduktívnemu hľadaniu vinníkov, strate energie, nedorozumeniam a podobne.
Investor väčšinou predpokladá, že jeho projekt zabezpečuje tím zohraných odborníkov. V skutočnosti sú síce jednotlivé tímy výborne zohrané, ale iba na svojej internej úrovni. Projekty preto nie sú vykonávané jedným zohraným tímom, ale množstvom tímov, ktoré proti sebe súperia. Každý tím má totiž svoje vlastné ciele, potreby a pravidlá. Je preto bezpodmienečne nutné nastaviť spoločný spôsob komunikácie, kompetencie jednotlivých členov tímov, projektovú kultúru a pod. Bez moderovaného procesu nemožno interdisciplinárnu tímovú spoluprácu dosiahnuť. Prax nám zatiaľ jasne ukazuje, že táto forma riadenia stavebných projektov, ktoré ako architekti a stavební manažéri pripravujeme, prináša v dôsledku efektívny a nekomplikovaný priebeh projektu a je pre investora skutočne zmysluplná a tiež dôvodom, prečo sa k nám investori opakovane vracajú, poznamenáva Štefanovič “ .

Stavanie v tíme
DELTA je presvedčená, že princíp zostavenie projektového tímu, ktorý sa skutočne riadi pravidlami „stavanie v tíme“ prináša investorovi istotou v oblasti kvality, v termíne a nákladov za projekt. Preto je dôležité venovať formovanie tímu ako na začiatku, tak aj v priebehu projektu zodpovedajúcu energiu. Jednoducho preto, že skúsený, zohraný tím najlepších manažérov, projektantov a realizačných firiem „prisahal“ na splnenie cieľov a potrieb investora. Taký tím, je kolektív odborníkov, špecialistov, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za úspech stavebného projektu. Stavanie v tíme prináša do stavebníctva úplne novú kultúru orientovanú na férovosť, vzájomnú úctu a dôveru.

CITÁCIE K fotke: „Stavanie v tíme v dôsledku produkuje výrazne ekonomickejší stavebný proces a tiež jednoznačne vyššiu kvalitu výslednej budovy„, hovorí Štefanovič.

Tímovo orientovaná kultúra stavebného procesu

Skúsenosti ukazujú, že konvenčne realizované stavebné projekty nebežia nikdy úplne bez problémov. Nedorozumenia, chyby v koordinácii alebo súperení vedú k veľkému mrhaniu energie. Tá potom nie je použitá v prospech projektu, ale na obranu jednotlivých súperiacich strán. Osobne verím, že aktívnym stavaním v tíme, prevenciou proti konfliktom a predvídavým projektovým manažmentom ide stavanie v tíme zásadne inou cestou. Cestou orientovanou na úctu a zhodu medzi jednotlivcami, ktorá v dôsledku prináša úsporu nákladov pri dosiahnutí najvyššej možnej kvality, uzatvára tému kvality stavieb, ktorá jasne ukazuje na kvalitu projektového tímu, Erik Štefanovič, konateľ českej a slovenské spoločnosti DELTA Projektconsult. Spoločnosti, ktoré prichádza s úplne odlišným spôsobom a prístupom k výstavbe a investuje energiu a úsilie do moderácia procesu tímovej spolupráce pri plánovaní a realizácii stavebných projektov, aby dokázala vytvoriť skutočné smart teamy, ktoré tiež dokážu plánovať a realizovať premyslené budovy, ktoré investorom prináša trvalú stabilnú hodnotu do budúcnosti.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

30. augusta 2016