Chystáte sa dať svoje dieťa do letného tábora? Rodičia aj organizátori majú svoje povinnosti

464702_gettyimages 1182399557 676x450.jpg

18.6.2021 (Webnoviny.sk) – Pri nástupe do detských táborov musia všetci účastníci disponovať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Povinnosť predložiť negatívny výsledok testu neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19.

Konštatuje to nové usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke takzvaných zotavovacích podujatí.

Tábory pokladajú za veľmi rizikové

Za zotavovacie podujatie sa považuje organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) Daša Račková.

„Testovanie detí pred účasťou na zotavovacom podujatí odporučilo konzílium odborníkov. Epidemiológovia považujú takéto aktivity za veľmi rizikové: stretávajú sa tam deti z rôznych rodín, čo pre prenos infekcie predstavuje vysokú pravdepodobnosť,“ uviedla hovorkyňa ÚVZ.

Testovanie pred vstupom na podujatie je tak z epidemiologického pohľadu dôležitým opatrením, aby sa znížilo riziko prenosu, ktorému deti počas pobytu s aktivitami čelia.

Pred nástupom na zotavovacie podujatie je potrebné predložiť dve potvrdenia. Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prehlásenie o bezinfekčnosti dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí.

Odporúča sa súkromná doprava

U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca. Prehlásia v ňom, že osoba prítomná na akcii nejaví známky akútneho ochorenia, v priebehu 14 dní pred odchodom neprišli do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti rodičovi dieťaťa vydá pediater najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia.

„Organizáciu výletov a návštev verejne dostupných atrakcií je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese a platným vyhláškam ÚVZ SR. Za účelom výletov sa odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu,“ konštatovala hovorkyňa.

Usmernenie podrobne opisuje potrebný postup organizátora v prípade podozrenia na COVID-19 i jeho výskytu. Organizátor musí mať zabezpečený priestor na izoláciu osôb s vyčleneným hygienickým zariadením, ktorý musí byť kedykoľvek pripravený na využitie.

Usmerňujú aj nakladanie s odpadom

„Izolácia a následne odvoz z akcie infekčne chorého alebo podozrivého z nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne. O situácii musí byť okamžite informovaný príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ vysvetlila Račková s tým, že v prípade potvrdeného výskytu infekcie musí byť akcia ukončená.

Organizátori táborov majú povinnosť počas podujatia vykonávať zvýšený zdravotný dohľad počas trvania tábora, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej i prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov podujatia a opakovane ich informovať o platných protiepidemických opatreniach.

Musí sa dbať na dôslednú sanitáciu priestorov a prostredia so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia. Usmernenie určuje aj požiadavky na prípravu stravy a stravovanie, spôsob zásobovania pitnou vodou či nakladanie s odpadom.

Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Viac k témam: detský tábor, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Chystáte sa dať svoje dieťa do letného tábora? Rodičia aj organizátori majú svoje povinnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

18. júna 2021