Chcete pozastaviť alebo zrušiť živnosť? Stihnite to do 31.12.2022

496771_zrusenie zivnosti online 676x451.jpeg

2.12.2022 (Webnoviny.sk) – Koncom roka už tradične pribúdajú žiadosti o pozastavenie alebo zrušenie živnosti. Pozrime sa na dôvody, prečo sa veľká časť živnostníkov rozhodne pre ukončenie alebo prerušenie podnikania práve koncom roka.

Zrušenie živnosti do 31.12.2022

Ak máte založenú živnosť, ale plánujete svoje podnikanie už ukončiť, je potrebné sa poponáhľať a ideálne to stihnúť do konca decembra 2022. Dôvod je jednoduchý – využiť všetky výhody ukončenia podnikania skôr než začne nové zdaňovacie obdobie roka 2023.

Takéto ukončenie živnosti do konca roka 2022 má viacero výhod. Tou základnou výhodou je, že vám nezačne plynúť nové zdaňovacie obdobie a s tým spojené povinnosti živnostníka.

Druhým najčastejším dôvodom je platenie odvodov. Zrušením živnosti prestávate byť živnostníkom a z toho titulu aj prestanete platiť odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Pozor ale na odvody do zdravotnej poisťovne, keďže tie po ukončení živnosti bude potrebné uhrádzať buď ako samoplatiteľ, alebo z iného právneho titulu (napríklad ako zamestnanec).

Ďalší dôvod je, ak ste v roku 2022 mali výnimku z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a v roku 2023 o túto výnimku prídete. Ak živnostník, ktorý v roku 2022 neplatil odvody do Sociálnej poisťovne, prekročí v roku 2022 príjem 7266 eur, bude povinný od 1.7.2023 (resp. 1.10.2023 pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Viac informácií o zrušení živnosti si pozrite v článku ako zrušiť živnosť, kde sa dočítate aj o postupe ukončenia živnostenského oprávnenia, poplatkoch za ukončenie a povinnostiach, ktoré živnostník má, keď ukončení svoje podnikanie.

Pozastavenie živnosti do konca decembra 2022

Ak živnosť zrušiť úplne nechcete, ale plánujete svoje podnikanie len pozastaviť na určitú dobu, bude pre vás vhodnejšie živnosť len prerušiť. Pozastavenie živnosti využívajú najmä živnostníci, ktorých práca je len sezónna a nevyžadujú aktívne podnikateľské oprávnenie počas celého roka a týmto si optimalizujú platenie odvodov.

Dôsledky prerušenia (pozastavenia) živností sú podobné ako pri zrušenej živnosti. Taktiež prestanete platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z titulu vášho podnikania na živnosť. Rovnako si však dávajte pozor na platenie zdravotných odvodov po pozastavení živnosti, nakoľko tie po prerušení živnosti bude potrebné uhrádzať buď ako samoplatiteľ, alebo z iného právneho titulu.

Ak plánujete svoju živnosť pozastaviť, prečítajte si tento článok: pozastavenie živnosti, v ktorom sa dozviete aj:

ako sa živnostenské oprávnenie pozastavuje (postup),
na akú dlhú dobu je možné živnosť pozastaviť
ako často môžete živnosť pozastaviť a potom obnoviť
aké sú poplatky za pozastavenie živnosti
aké máte povinnosti voči daňovému úradu
ako je to s odvodmi pri pozastavení živnosti

Čo je potrebné vyplniť, ak chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť?

Ak ste sa už rozhodli, že chcete svoju živnosť zrušiť alebo živnosť len pozastaviť, ostáva už len vyplniť jednoduchý online formulár na zrušenie živnosti na stránke SroOnline.sk. Po vyplnení formulára dostanete na váš e-mail pdf žiadosť o ukončenie, resp. pozastavenie živnosti, ktorú stačí vlastnoručne podpísať a poslať mailom. Nemusíte nikam chodiť, stačí len počkať na potvrdenie o zrušení, resp. prerušení živnosti, ktoré vám o pár dní príde mailom.

Môžete požiadať o zrušenie/pozastavenie živnosti aj v predstihu?

Áno môžete. Ukončiť živnostenské oprávnenie alebo pozastaviť živnosti môžete aj s predstihom. Pri oznámení o ukončení/prerušení živnosti si môžete zvoliť konkrétny dátum ukončenia/pozastavenia živnosti. Ak chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť do konca roka, treba sa už poponáhľať.

Informačný servis

2. decembra 2022