Čerpanie eurofondov koncom mája dosiahlo takmer 96 percent

Nárast čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v Národnom strategickom referenčnom rámci programového obdobia 2007 – 2013 od 1. januára 2015 do 31. mája tohto roka dosiahol 32,37 percentuálneho bodu.

BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) – Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v jedenástich operačných programoch Národného strategického referenčného rámca (NSRR) v programovom období 2007 – 2013 dosiahlo k 31. máju tohto roka 10,978 mld. eur. Predstavuje to 95,61 % z celkovej alokácie európskych zdrojov v objeme 11,483 mld. eur.

Nárast čerpania finančných prostriedkov v rámci NSRR od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2016 dosiahol 32,37 percentuálneho bodu, čo predstavuje najvyššiu akceleráciu čerpania od začiatku implementácie programového obdobia 2007 – 2013,“ vyplýva to zo správy o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov NSRR od 1. januára 2015 do 31. mája tohto roka. V absolútnom vyjadrení predstavuje nárast čerpania za sledované obdobie 3,716 mld. eur. Materiál podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a ministra financií vo štvrtok schválila vláda.

Výrazná akcelerácia čerpania v roku 2015 bola dosiahnutá hlavne vďaka zintenzívneniu spolupráce Slovenskej republiky s Európskou komisiou a aplikovaniu rôznych flexibilít ako je fázovanie veľkých projektov, účinnejšie využitie finančných nástrojov a v neposlednom rade aj revízie operačných programov,“ uvádza správa. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2007 – 2013 je potrebné v priebehu tohto roka na certifikačnom orgáne, teda ministerstve financií, schváliť oprávnené výdavky v minimálnej výške 504,6 mil. eur.

Kontrahovanie finančných prostriedkov EÚ v rámci NSRR k 31. máju predstavovalo 12,555 mld. eur, čiže 109,34 % alokácie na programové obdobie 2007 – 2013. Všetky operačné programy v NSRR s výnimkou Regionálneho operačného programu dosiahli úroveň kontrahovania nad 100 %.

Do konca minulého roka bolo potrebné dočerpať celú zvyšnú alokáciu v rámci operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 na úrovni prijímateľov. V tomto roku pokračovala administrácia výdavkov na úrovni riadiacich orgánov a certifikačného orgánu, pričom záverečná dokumentácia k uzatváraniu operačných programov bude predložená Európskej komisii na schválenie do 31. marca 2017.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

7. júla 2016