Čekovský a Rada RTVS sa nezhodli, závery kontrolórov o hospodárnosti interpretujú rozdielne

373834_clipboard01 676x363.jpg

2.11.2021 (Webnoviny.sk) – Predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) a členovia Rady RTVS sa na mimoriadnom rokovaní rady nezhodli v interpretácii zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR).

Účelom kontrolnej akcie NKÚ s názvom Zmluvné vzťahy v RTVS, ktorá trvala od februára do augusta, bolo preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a vykonávania vybraných zmluvných vzťahov so všeobecne záväznými právnymi predpismi za roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobia. Predseda NKÚ Karol Mitrík má správu oficiálne predstaviť 3. novembra na rokovaní kultúrneho výboru.

Závery vytrhnuté z kontextu

Čekovský závery NKÚ chápe tak, že sa v RTVS nedodržali interné smernice pri výbere nových programov. Podľa neho NKÚ konštatuje nehospodárnosť a netransparentnosť a to, že výber programov sa nerobí v súťažnom prostredí. Opačný názor majú členovia rady. Jej predseda Igor Gallo na rokovaní podotkol, že Čekovského závery sú vytrhnuté z kontextu a správa nehovorí o tom, že RTVS nehospodárne nakladala s verejnými zdrojmi. Uznal však, že formálne nedostatky sú chybou, ktorá by sa mala odstrániť. Kontrolóri v správe konštatovali, že pri výbere nových programov dochádza k procesným pochybeniam v rámci interných predpisov a nie je preukázané dostatočne súťažné prostredie či objektívnosť výberu.

Gallo pre agentúru SITA potvrdil, že Rada RTVS sa podrobne oboznámila s výsledkami kontroly NKÚ a stotožnila sa s jej závermi, pokiaľ ide o konštatovanie, že kompenzácie výpadku z úhrad za služby verejnosti v dôsledku prijatej legislatívy neboli zo strany štátu adekvátne a že povinnosťou štátu je zabezpečiť financovanie verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bol tento výpadok príjmu zo strany štátu dorovnaný. „Kontrola NKÚ poukázala aj na nedôsledné dodržiavanie internej dokumentácie riadenia, čo môže vyvolávať pochybnosti o hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v procese prípravy programov. Aj preto sme GR RTVS uznesením zaviazali, aby bezodkladne vykonal všetky opatrenia v procese pred uzatvorením zmluvných vzťahov tak, aby sa vylúčili akokoľvek podozrenia z prípadného nehospodárneho a neefektívneho nakladania s finančnými prostriedkami RTVS,“ ozrejmil.

Mitrík povedal jednoznačne nie

Zároveň dodal, že súbor týchto opatrení prerokujú na najbližšom zasadnutí rady RTVS, ktoré sa uskutoční 11. novembra. Poznamenal, že z dôvodu rôznych interpretácií záverov predmetnej kontroly položil priamo na rokovaní otázku predsedovi NKÚ, či sa v správe nachádza konštatovanie, že si Rada RTVS nesplnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o RTVS. Doplnil, že Mitriková odpoveď bola jednoznačne nie.

Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová minulý týždeň 25. októbra informovala, že kontrolóri pri preverovaní systému poskytovania kompenzácií výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti od štátu zistili, že neboli do roku 2018 kompenzované. Zároveň v rozpočte RTVS za obdobie posledných štyroch rokov je každoročne priemerný výpadok týchto príjmov vo výške viac ako 16,8 milióna eur. NKÚ SR na základe analýzy výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti a ich kompenzácií uviedol, že povinnosťou štátu je zabezpečiť financovanie verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bol výpadok príjmu spôsobený prijatou legislatívou zo strany štátu dostatočne kompenzovaný.

Viac k témam: Rada RTVS, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Zdroj: Webnoviny.sk – Čekovský a Rada RTVS sa nezhodli, závery kontrolórov o hospodárnosti interpretujú rozdielne © SITA Všetky práva vyhradené.

2. novembra 2021