Bratislavský župan držiteľom Kľúča obce Tomášov

BRATISLAVA 4. marca 2016 (WBN/PR) – Starosta obce Tomášov odovzdal bratislavského županovi Pavlovi Frešovi ocenenie „Kľúč od obce Tomášov“ 19. februára počas XVI. zasadnutia Zastupiteľstva BSK.

„Je to pre mňa veľká česť. Ďakujem celému zastupiteľstvu obce. Takisto chcem zdôrazniť, že všetky veci, ktoré sme mohli uskutočniť, by sa nepodarili bez fungujúceho zastupiteľstva. Takže je to cena nás všetkých,“ poďakoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo starostovi obce Tomášov a súčasne poslancovi Zastupiteľstva BSK Istvánovi Pomichalovi.

Obec Tomášov prijala v roku 1990 Všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého cenu „Kľúč od obce Tomášov“ možno udeliť ústavným činiteľom Slovenskej republiky alebo iných štátov, predstaviteľom samosprávy vyšších územných celkov a predstaviteľom partnerských obcí, miest a regiónov. O udelení ocenenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo v Tomášove, ktoré 11. februára 2016 schválilo jeho udelenie Pavlovi Frešovi. Laureátom ocenenia „Kľúč od obce Tomášov“ sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo stal za svoje pravidelné návštevy obce, za záujem o dianie a spoločenský život v nej. Kladne pristupoval k riešeniu rozvojových aktivít obce a zaslúžil sa aj o rekonštrukcie mostov na Malom Dunaji v Tomášove a v Zálesí.

Podľa slov starostu obce veľkým prínosom je aj podpora obecných aktivít, napríklad pri rekonštrukcii významnej národnej kultúrnej pamiatky stopäťdesiat ročného kostolného organu farského kostola sv. Mikuláša či rekonštrukcii skautského domu, pri výmene okien na materských školách a ďalších rozvojových aktivitách obce.

„Predseda Bratislavského samosprávneho kraja svojím postojom reprezentuje človeka, ktorý hľadá pri riešení problémov cieľavedomý konsenzus. Aj preto mu obecné zastupiteľstvo obce Tomášov udelilo verejné uznanie,“ povedal pri odovzdávaní ceny István Pomichal, starosta obce Tomášov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

4. marca 2016